–Jag vill framförallt tacka personalen och hela samhället som tillsammans åstadkommit detta. Att förbättra kvalitén på rastverksamheten i hela vår kommun är oerhört viktigt för elevernas skolarbete, sa Bettna skolas rektor Axel Lagergren Jernselius, som inledde invigningen med ett tal. Talet följdes av häst- och lådbilstävlingar för barnen, mingel och musik av bibliotekspedagogen Markus Lagercrantz.

Lekplatsen, som tidigare endast bestod av sandlådor och gungor, har nu fått ett helt nytt utseende - och innehåll. Lokala företag, föräldrar, Bettna PRO och och Flens kommun, tillsammans med skolpersonal, har alla varit delaktiga i projektet för att erbjuda barnen en rastmiljö som uppmuntrar till lek, skapande och vänskap.

Skogsmästaren Wiking Johnsson, 81, som hjälpt till med kubbarna på lekplatsen, var en av många Bettnabor som var på plats under invigningen.

Artikelbild

| Johan Hammar och Isabell Larsson tycker att lekplatsen är mycket finare nu.

–Vi funderade på om man skulle ha något handtag, då kom jag med förslaget att man kunde såga ur delar så det blev som handtag, berättar han.

Nästan allt material som har använts till att rusta lekplatsen består av sådant som annars skulle ha kastats.

–Vi har fått lite från Bettna såg, men annars är allt återvunnet material, säger Micke Åhlund, arbetsledare för Servicelaget i Flens kommun, som utfört det praktiska arbetet.

Barnen själva har kommit med idéer under arbetets gång och har även målat, oljat och lackat olika redskap.

Artikelbild

| Bettna skolas bibliotekspedagog Markus Lagercrantz spelade musik under invigningen.

–Det är stor skillnad från hur det såg ut tidigare. Nu är det mycket finare, säger nioåriga Johan Hammar.

Kamraten Isabell Larsson håller fullständigt med.

Artikelbild

Susanne Atterday, huvudansvarig för projektet, visar upp barnens egna bensinmack.

–Det blir mycket roligare att leka här nu, säger hon.

En ytterst viktig del i utformandet och genomförandet av projektet har just varit barnens delaktighet, berättar Susanne Atterday, elevhandledare på skolan och huvudansvarig för hela projektet.

Artikelbild

| Under invigningen av den nya lekplatsen tävlade några av barnen i olika grenar.

–Det är barnen själva som har döpt lekplatsen till ”Solens lekstad”. Att involvera barnen uppmuntrar till kreativitet samtidigt som de får en känsla av makt som gör att de är mer rädda om det som de har varit med och skapat.

–De kan leka och ha roligt och får samtidigt möjlighet att öva på att knyta rosetter eller lära sig om vägmärken. Solen skiner och barnen är glada, det känns som att vi är i mål nu, säger Susanne Atterday.