Trafikverket byter spår mellan Eskilstuna och Flen – förlängd restid i sommar

I sommar byter Trafikverket ut järnvägsspåret mellan Eskilstuna och Flen. Tåg på den berörda sträckan ersätts med bussar och flera plankorsningar och vägar stängs av under pågående arbete.

5 mars 2019 09:45

Järnvägsspåret mellan Flen och Eskilstuna är gammalt och behöver rustas för att tågtrafiken ska kunna fungera smidigt. Trafikverket byter därför ut hela spåret mellan juli och augusti i år.

– Det blir en helrenovering av spåret. Det nya spåret ska kunna ligga där i minst 30 år innan det är dags igen, säger Rickard Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Arbetet, som kommer att pågå i fem veckor, innebär en del förändringar för pendlare och bilister i de berörda kommunerna. All tågtrafik mellan Eskilstuna och Flen ställs in mellan vecka 28 och 32 och ersätts med bussar av SJ, vilket medför en längre restid för pendlare.

– Tvärförbindelsen mellan Eskilstuna och Flen kommer att vara avstängd, men ingen annan tågtrafik ska påverkas av arbetet, säger Rickard Karlsson.

På järnvägsstationen i Flen kommer plattform tre och fyra att vara avstängd under några dagar, då det ska läggas nya växlar. Men plattform ett och två på Västra stambanan ska användas som vanligt.

Järnvägsarbetet påverkar också samtliga plankorsningar längs sträckan, med undantag för centrala Flen.

– All biltrafik som har att göra med plankorsningar på de 40 kilometerna som vi kör på påverkas, det kommer att vara restriktioner. Men i centrala Flen påverkas inga plankorsningar, säger Rickard Karlsson.

Vissa hårt trafikerade plankorsningar kommer att stängas av under dagtid och öppnas upp mot kvällen, medan andra kan förbli avstängda under en längre tid.

– Arbetet genomförs mellan klockan 7 och 22, och då blir det omledning av vägar. På vissa ställen kan det bli ganska långa omledningar på ett antal mil för att ta sig runt, säger Rickard Karlsson.

I Flens kommun påverkas bland annat plankorsningarna vid Harpsundsvägen i Mellösa och Eskilstunavägen i Hälleforsnäs. I Eskilstuna förväntas avstängningarna vid Skogstorp och Gillbergavägen ha stor effekt på biltrafiken.

– Den är trafikerad med 20 000 fordon per dygn, så det kommer att påverka ganska mycket. Men vi har en bra dialog med kommunen för planering av trafikomledningar på bästa sätt.

Arbetet påverkar inte bara bil- och tågtrafiken. Det kommer också medföra mycket buller som kan upplevas som störande, vilket är en av anledningarna till att man förlagt det på dagtid.

– Vi skulle störa mycket mer på natten. Det skulle också ta dubbelt så lång tid att slutföra arbetet. Så finns det också arbetsmiljömässiga skäl till att man inte valt nattarbete. Risken för arbetsskador minimeras på dagtid, säger Rickard Karlsson.

Men bullret kan även upplevas som ett problem på dagtid, inte minst för djurägare.

– Det blir inga sprängningar, men det kommer att låta och det kan vara ett störande moment för framförallt hästar, som har en förmåga att inte gilla industriella ljud.

Blir det fler underhållsarbeten i Flen?

– Nej, inte i dagsläget. Men mellan vecka 36 och 39 gör vi rälsbyte mellan Katrineholm och Simonstorp. Då blir det enkelspårdrift på Södra stambanan och det kan ju påverka tågtrafiken i Flen och relatera till förlängd restid, säger Rickard Karlsson.

Under mars månad håller Trafikverket öppet hus på sex berörda orter för att besvara frågor och berätta om hur arbetet kan komma att påverka kommuninvånarna.

Plankorsningar/vägar som berörs

Sundtorp 1

Sundtorp 2

Harpsundsvägen

Gorgholmen

Hälleforsnäs S/Eskilstunavägen

Sörmlandsleden

Harsjön Norra

Reningsverket

Sågvägen/Svalbovägen

Skölkärrsvägen

Årbyvägen

Hållsta Södra/Bälgviksvägen

Hållsta Norra

Östanvägen

Husbyvägen/Rosenforsvägen

Oskarshäll/Vretahagsvägen

Skogstorpsvägen/Rosenforsvägen

Fjärrställsverket

Skjulsta/Skjulstakvarnväg

Vilsta/Vilstavägen

Ekbacken

Billebergavägen/Stålforsbron

Källa: Trafikverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Seda Aksoy

Ämnen du kan följa