Entusiaster med vågat intresse firar 40 år

De håller till mitt ute i skogen och håller låg profil. Men det få vet är att Flens radioamatörer fyller en viktig samhällsfunktion.

Flens kommun 28 september 2019 10:16

Tystnaden är kompakt. Vi har precis rullat en bra bit längs den gropiga skogsvägen och sedan länge lämnat bebyggelsen bakom oss.  Här, mitt ute i Öjaskogen har Flens radioamatörer sin klubbstuga. Bakom klubbstugan reser sig en jättelik antenn och flera mindre antenner står utplacerade här och var i skogen runt byggnaden. Väl inne i huset, som en gång i tiden ägdes av försvaret, syns datorer, radiosändare och mottagare lite här och var.

– Vi har teknik som är state of the art här som inte många vet om, säger Mats Ekström, mångårig medlem och teknikansvarig i Flens radioamatörer.

Klubben består i dag av ett 20-tal entusiaster som brinner för att sända radio på kortvåg, ett sätt att kommunicera som kräver mer än att bara slå ett nummer på en mobiletelefon.

– I dag har alla en mobiltelefon och kan lätt få kontakt, skillnaden är att vi gör allting själva, vi har ingen mellanhand som etablerar kontakten, säger Sture Ljungkvist, ordförande i och grundare av klubben tillsammans med den numera bortgångne Göran Blumenthal.

– Man kan aldrig lita på att man får förbindelse där ute i världen, det är det som är så spännande, säger Mats Ekström.

Att klubbstugan ligger så avsides är ingen slump, snarare ett krav. Inne i Flen fungerar inte radiokommunikation på kortvåg det är för mycket annat som stör i luften. Men tack vare att föreningen har sitt klubbhus fjärran bebyggelse och störningsmoment kan alla medlemmar sitta hemma och sända.

– Vi kan fjärrstyra allting hemifrån, allt som behövs är en dator, säger Mats Ekström.

Flens radioamatörer grundades 1979 efter ett möte på Tea-lokalen och på söndag firar klubben 40 år och bjuder in till jubileumsfirande i sin klubblokal. En hel del har hänt när det gäller tekniken sedan starten, i klubblokalen kan man dock fortfarande använda sig av det äldre tillvägagångssättet genom att manuellt ratta mellan de olika banden med sändaren och söka kontakt.

Flens radioamatörer är dock mer än bara en klubb för teknikintresserade. Från och med i år har klubben en viktig roll att fylla i Flens kommun. De har slutit ett avtal med Flens Frivilliga resursgrupp (FRG) om att finnas till hands när katastrofen är ett faktum.

– I krissituationer när telefonen, elen och internet försvinner kan vi alltid få fram ett meddelande eftersom vi har reservkraft. Vi kan bistå med kommunikation när inget annat fungerar, säger Mats Ekström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kommentera
Ämnen du kan följa