Kommunen inför inte egen SMS-tjänst

Kommunen har utrett ett förslag om att införa en SMS-tjänst med samhällsinformation. Slutsatsen är att den inte behövs.

Kommunen inför inte en egen SMS-tjänst.

Kommunen inför inte en egen SMS-tjänst.

Foto: Arkiv/Magnus Ornhammar

Flens kommun2019-09-27 22:22

En SMS-tjänst för samhällsinformation till kommuninvånarna har föreslagits av Liberalerna i Flen. Där skulle information om till exempel brandrisk, avstängda vägar och bevattningsförbud kunna skickas ut snabbt.

Frågan har utretts och kommunledningsförvaltningen föreslår att man istället fortsätter att utveckla de kanaler som kommunen redan har. Kostnaden för att hantera ett SMS-system skulle överstiga värdet av det, enligt dem.

Dessutom finns redan en sådan tjänst för vatten och avlopp, som tillhandahålls av Sörmland vatten.

Under torsdagens möte i fullmäktige godkändes förslaget att inte införa tjänsten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!