Förskolefråga avgörs i maj-nämnd

Som Kuriren tidigare skrivit har det föreslagits att Baggetorps fritids ska flyttas till Marmorbyn. Anledningen är att en flytt av fritids skulle skapa fler förskoleplatser i Baggetorp.

1 mars 2019 15:00

Förslaget har dock resulterat i att flera föräldrar oroat sig över vad en flytt skulle innebära. Förra månaden överlämnade en föräldragrupp en protestlista med 272 namn till förvaltningschefen Anders Danielsson. Han säger att man hämtat in synpunkter både från föräldrar och politiker och att man nu utreder ärendet för att komma fram till ett förslag.

– Det ska upp i nämnden i maj. Men vi ska ha en avstämning om en tre, fyra veckor och har då tänkt även bjuda in föräldrarna för att tala om var vi befinner oss.

Han säger att det ännu är för tidigt att säga åt vilket håll förslaget kommer hamna.

– Förmodligen kommer det inte ett alternativ utan ett par eller tre alternativ som politiken får ta ställning till.

Det har tidigare lagts fram olika förslag hur man ska lösa bristen på lokaler i centralorten. Planeringen för att ha tillräckligt många förskoleplatser i kommunen är också ett ständigt pågående arbete.

– Det gäller att lyssna och vara lite lyhörd för vad som händer. Man måste bygga flexibla lokaler där det i ena stunden kan vara förskola och i andra gå tillbaka om det behöver vara en skola. Hitta smarta lösningar så man inte behöver bygga nytt hela tiden, säger Anders Danielsson.

Han får medhåll av barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ing-Mari Frössevi.

– Man måste ha klart för sig var människor vill bo och vilka ålderskullar som flyttar in. Vi måste hela tiden ha en dialog med invånarna i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa