Fortsatt försök att få loss pengar till loven

Ansträngningarna för att få loss pengar till kostnadsfria skollovsaktiviteter fortsätter. Nu uppmanas politikerna i kultur- och fritidsnämnden att på nytt begära ett pengatillskott.

5 mars 2019 11:30

Förslaget kommer från tjänstemannahåll, från Johan Tranquist som är kommunens upplevelsechef. Han rekommenderar nämnden att äska 400 000 kronor hos kommunstyrelsen.

Då och nu

I fjol arrangerade kommunen med stöd av statliga medel 55 avgiftsfria lovaktiviteter tillsammans med föreningsliv, studieförbund och enskilda kulturarbetare. Cirka 3 500 barn deltog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa