Affärsmannen bakom Solbacka äger ytterligare en skola

Solbackas ägare köpte en skola i Hälsingland 2012 - som likt den i Stjärnhov förfaller ju mer tiden går. En skola som Gnesta kommun saknat vetskap om.

2 februari 2018 10:30

Söderhamns kommun försökte under flera år att sälja Östanboskolan i Söderhamnstrakten, en skola som lades ner 2008. Guoqiang Zhao klev in i matchen 2012 med sitt bolag Swetech AB, ett dotterbolag till Solbacka holding AB.

Zhao köpte Östanboskolan för endast 50 000 kronor. Därefter har lokalerna ekat fortsatt tomma. Hur ägaren Guoqiang Zhao ska utveckla sin investering är fortfarande oklart. SN har förgäves försökt nå ägaren.

På en direkt fråga vad som ska ske med skolan som fått förfalla i sex år och blivit ett tillhåll för kriminella samt vandaliserats enligt ortsbor, svarar en källa med viss insyn i Guoqiang Zhaos affärer:

– Jag vet att Guoqiang i dagarna har givit i uppdrag åt en arkitekt i Söderhamn att ta fram en detaljplan. Bostäder är tanken just nu, säger vederbörande som vill vara anonym.

När Guoqiang Zhao köpte Solbacka 2011 var planen först att bygga konferensanläggning. Men i stället blev det integrationscentrum under två år. Därefter återgick området i april 2017 till sin Törnrosasömn och har sedan dess varit till salu för 35 miljoner kronor.

Stjärnhovsbor har till SN beklagat att flera uttryckt oro kring de förfallna fastigheterna och för att området "förslummas." Däremot är det oklart om det kommit in klagomål till kommunen.

Enligt plan- och bygglagen så kan kommunen göra tillsyn och agera för att för att undvika olycksfall och sanitär olägenhet för omgivningen. Dessutom kan kommunen utfärda föreläggande.

– Solbacka är inte ett tillsynsärende.

Det konstaterar planeringschefen i Gnesta kommun, Tomas Enqvist, samtidigt som han medger att han inte haft vetskap om att Solbackas ägare även äger Östanboskolan i Söderhamn.

– Nej, det är ny information men det förändrar egentligen inte planerna kring bygget av bostäder på Solbacka.

Ägare och arkitektbyrå har redan konstaterat att vissa byggnader är i så dåligt skick att de måste rivas.

Kommunen granskar nu kompletteringarna kring ägarens planer på att bygga bostäder som SN tidigare rapporterat om. Kommunen väntas ge planbesked i november.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!