– Vid förra säsongens inventering konstaterade vi att det fanns ett revirmarkerande par i Sjunda. Vi visste också att tiken hade löpt under brunsten och förväntade oss att det skulle komma ungar under våren. Och nu är en valp fångad på kamera, säger Mikael Fransson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Viltkameran fångade tre vargar på bild under en kort tidsperiod. Bilden skickades till en expertgrupp som konstaterade att det ena djuret är en valp.

Det är tredje gången det fötts valpar inom Sjundareviret. Hittills är det bara en valp som fastnat på bild men vilthandläggaren utesluter inte att tiken har fött fler ungar. 

Artikelbild

| Vargspår, dokumenterat i Sjundareviret 2016.

– Vi kommer nu att samla in så mycket spillning vi kan för att se om det är fler valpar som fötts och samtidigt individbestämma dem, säger Mikael Fransson.

Sjundareviret ligger mellan Gnesta, Nykvarn och Södertälje och uppskattas vara cirka 30 000 hektar.

I augusti 2014 fick länsstyrelsen i Stockholm de första indikationerna på att det fanns varg i området. Vargar från reviret har därefter dödat  och skadat hundratals får i blodiga attacker. Molstabergs säteri har genom åren varit hårt drabbade av vargattacker.  Fårägarna har drivit en begäran om skyddsjakt ända upp i högsta förvaltningsdomstolen som i februari i år sa nej till en omprövning.

Vargen var i det närmaste utrotad i Sverige i mitten av 1960-talet då vargen fridlystes. Vargstammen återhämtade sig och idag finns cirka 250 vilda vargar i Sverige.

Artikelbild

| 2015 tog viltövervakningskameran de här bilderna i Sjundarevret.

 

 

Artikelbild

| Vargen rör upp känslor.