Kommunen klarade plusresultat – med nöd och näppe

Det blev till slut plus på sista raden, när kommunen slår igen boken för 2018. Men nämnderna kommer att hållas hårdare framöver, menar kommunalrådet.

2 april 2019 13:25

Det såg i höstas mörkt ut för kommunens ekonomi för 2018, på grund av stora underskott i både skola och socialtjänst. När fjolåret nu summeras står det dock klart att resultatet blev positivt, med 6,8 miljoner kronors marginal.

Resultatet räddades bland annat av oväntat hög avkastning på värdepapper, men är samtidigt betydligt lägre än föregående två år.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) menar att det är enskilda händelser som är förklaringen, snarare än en generellt negativ trend.

– Det har varit ett tufft år, både för barn och utbildning och för socialförvaltningen, med kostnader som dragit iväg. Men vi har vidtagit åtgärder, bland annat tätare uppföljningar för att se att nämnderna håller sig inom budget, säger kommunalrådet.

Gnestas befolkning har ökat med omkring 200 personer per år de senaste åren, så även 2018. Och så länge kommunen fortsätter att växa finns all anledning att vara hoppfull om framtiden, menar Lifvenhage.

– Men det kostar att växa. Vi behöver utöka antalet förskoleplatser, och att flytta in i nya verksamheter som vårt nya äldreboende ställer ganska höga krav på organisationen.

Oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) ser inte riktigt lika ljust på framtiden.

– Det var med andan i halsen som det blev ett plusresultat. Visst finns det förklaringar som vi har vetat om, men det är trots allt oroväckande att det blir så stora underskott i nämnderna, det behöver vi ta krafttag mot.

Lifvenhage och Ekstrand är dock överens om att det inte är aktuellt med några skattehöjningar den närmaste tiden.

– Den frågan har inte diskuterats, och jag hoppas att det är en ickefråga, säger Håkan Ekstrand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling

Ämnen du kan följa