Gode män kan få högre ersättning

Den nya överförmyndarnämnden har ändrat på arvodena till gode män och förvaltare i Vingåker, Flen och Gnesta.

25 februari 2019 11:00

Sedan årsskiftet har Vingåker en gemensam överförmyndarnämnd med Flen och Gnesta, i stället för som tidigare en egen överförmyndare. Ett av de första uppdragen för den nya nämnden blev att justera de arvoden som betalas ut till gode män och förvaltare, för att det skulle bli lika i de tre kommunerna.

– Gode män i Flen får en liten sänkning, i Gnesta och Vingåker blir det en liten höjning, säger Jenny Dunberg, verksamhetsansvarig på överförmyndarkontoret som ligger i Flen.

Hur mycket pengar en god man får varierar, och baseras på hur tungt varje uppdrag är. I genomsnitt har arvodet för en god man i Flen varit 11 000 kronor per år tidigare.

De nya riktlinjerna för arvoden baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

– Det är i stora delar ett ideellt uppdrag, den ersättning man får som god man och förvaltare kan inte jämställas med lön. Men arvodet ska trots allt vara skäligt, vi vill ju behålla våra enormt duktiga ställföreträdare, säger Jenny Dunberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling

Ämnen du kan följa