Hårda heraldiska ord om kommunala loggan

Kommunens avsikt att ersätta Katrineholms stadsvapen med en moderniserad logotyp ger fortsatt eko bland landets heraldiker. Avstå, råder Svenska heraldiska föreningen.

6 mars 2019 14:44

I förra veckan godkände kommunstyrelsen förslaget till ny grafisk profil. SD ville som enda parti att förslaget skulle omarbetas innan profilbytet kan klubbas av fullmäktige.

– Det är inte profilen som sådan vi vänder oss mot utan logotypen. Den är överförenklad och tappar kopplingen till stadsvapnet. Den behöver tas ett varv till, tycker gruppledaren Mica Vemic.

Det är han inte ensam om. Allt sedan förslaget blev känt har omgörningen av stadsvapnet till en avskalad logotyp varit föremål för massiv kritik – och då sällan av det positiva slaget.

Hårda ord har kommit från såväl allmänhet som expertis. Riksarkivets statsheraldiker har i KK liknat förslaget på ny logotyp vid ”ett fördärv”.

Det har inte riktigt hjälpt att Jessica Sjögren, kommunikationsstrateg på kommunen, gång efter annan förklarat att stadsvapnet inte alls görs om eller går till eftervärlden. Det ska ersättas av den snarlika men förenklade loggan i digitala kanaler, PR-sammanhang och vid skyltning.

Nu späs kritiken på av Svenska heraldiska föreningen, en ideell sammanslutning som verkar för att sprida kunskap om symbol- och vapensköldslära. Föreningen har studerat logotypen och ger, "vänligt och respektfullt", följande omdöme:

”Resultatet är ett dagis-estetiskt låtsasvapen med någon slags krona. Framför allt är det väldigt opersonligt och ser ut som något som gått sönder. Oavsett bör kommunen ställa sig frågan: Vilka värden vill vi signalera som förvaltande organ?”.

Ledamoten Stefan Bede medger å föreningens vägnar att en logotyp ska kunna ha ett modernare tilltal än en kulturbärande vapensköld.

”Men vi är tveksamma till om en medborgare föredrar det lättsamma och moderna i stället för det seriösa vid godkännande respektive avslag av bygglov, försörjningsstöd, hemtjänst, betyg eller något annat (---) myndighetsbeslut kommunen tar.”

Föreningen tycker att det hade varit bättre med en helt ny logga – eller att som världsstäder som London och Barcelona inte ersätta vapnet alls.

”Ja, vi anser att det är att byta ut, när vapnet styvmoderligt endast plockas fram vid särskilt utvalda tillfällen”, skriver föreningen i sitt råd till kommunen att avstå logotypen.

När kommunen byter grafisk profil ska alla nämnder och verksamheter rätta sig i ledet. Men ingen regel utan undantag när särprofileringarna tas bort.

Med den nya grafiska profilen får kommunen två i stället för en huvudsymbol: den nya logotypen och det gamla stadsvapnet.

Det senare ska användas vid högtidliga tillfällen men också fortsätta att vaja på flaggstängerna.

Det uppfattas på sina håll som en paradox, eftersom ett av syftena med profilbytet är att skapa mer enhetlighet av den flora av särprofiler som växer vilt i kommunens förvaltningar.

Där märks till exempel gymasieskolornas varumärken, logotyper för olika verksamheter och olika särprofilerade projekt.

Denna uppsjö av märken gör kommunen som helhet svår att identifiera. Att fortsätta med sådan varumärkesbyggnad bedöms också bli alltför dyrt. Därför ska alla verksamheter enas under en logotyp.

Utfasningen av särprofiler och införandet av ny grafisk profil ska ske successivt under de kommande tre åren.

– Meningen är att det inte ska medföra några kostnader. Digitalt kostar det ingenting. I övrigt byter vi ut efterhand, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Med ett undantag. Sportcentrum får behålla sin särprofilering, vilket det lobbats starkt för under remissrundan.

– Sportcentrum är vårt i särklass största besöksmål, med långt fler än en miljon besökare per år. Många kommer dessutom utifrån för att delta i olika cuper och event. Därför har vi bestämt att den särprofileringen får vara kvar, säger Dahlström.

Stadsvapnet

Symbolerna på vapnet står för järnvägsknuten och handels-, industri- och trädgårdsstaden Katrineholm. I dess nuvarande form har det använts sedan 1988.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa