Hasse Carpman "KSK:s bäste idrottsman 1968"

23 mars 2019 09:00

På torsdagen var det rush värre vid Sliparbohl i Högsjö. En lockande träffpunkt för lantbrukare och andra intresserade från när och fjärran. Unga årgångar, spänstiga odalmän med jord, djur och maskiner i siktet, och äldre, som kanske dröjde lite på steget. Utrop, bud, kommentarer, skämtladdade inslag och minnesglimtar från fordom. Ett ståhej och en aktivitet på alla fronter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!