Hemtjänsten förväxlade brukare – antecknade i fel journal

Två personer med samma för- och efternamn har förväxlats i hemtjänstens dokumentation. Händelsen är lex Sarah-anmäld.

31 mars 2019 09:58

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att två personer med samma för- och efternamn förväxlades två gånger när hemtjänsten dokumenterade sina insatser. Detta innebar att anteckningarna hamnade i fel journal.

Den ena brukaren har enbart ett trygghetslarm som inte använts på flera år. Den andra personen har många insatser dag och natt från både hemtjänsten och larmpatrullen.

Vissa av anteckningarna hos den välbesökta brukaren hamnade i januari 2019 i journalen som tillhör brukaren som bara har trygghetslarm.

Enligt lex Sarah-anmälan har ledningen inskärpt att både för- och efternamn samt personnummer måste kontrolleras innan dokumentation i fortsättningen.

Informationen gick omedelbart ut till tjänstgörande personal och även övrig personal har fått samma instruktioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson

Ämnen du kan följa