Hög andel tog examen på handels i Nyköping

Handelsprogrammet sticker ut i statistiken och lärarnärvaro är en framgångsfaktor, enligt både elever och lärare på Nyköpings gymnasium.

– Jag får komma och prata när det är stressigt och jag är lite nere, säger elev Ida Kronbäck.

26 mars 2019 05:30

De ser bra ut för Nyköpings handelsprogram i Skolverkets statistikverktyg när det gäller genomströmning. Alltså andelen elever som börjar på ett program och sedan slutför det med examen. Yrkeslärarna Silja Lorant Laine och Ulrika Waller vill dock inte dra på växlarna eftersom det är svårt att dra slutsatser. Underlaget är litet och det går inte att se trender över tid.

Hur som helst har de fått igenom 86 procent.

– Vi bygger relationer, motiverar och visar på vad som väntar, säger Silja Lorant Laine.

Hon tror att lärarnas närvaro spelar stor roll.

– Vi har hemklassrum och gör fint, pyntar. Eleverna får vara med och skapa sitt klassrum, säger Silja Lorant Laine.

Det kan handla om att eleverna har sittdynor och filtar men också om större saker som att elevhälsan finns lättillgänglig.

Årskurs tre eleven Anton Ekengren, som tar studenten om några månader, lyfter lärarnas förmåga att få honom att känna sig bekväm med att ta plats i en grupp, ibland rejält stora grupper.

– När jag började i ettan vågade jag inte prata inför klassen. Nu har jag informerat 120 elever på Kunskapsskolan om vår utbildning, säger han.

Ida Kronbäck, som går i årskurs två, lyfter samma sak.

– Man lär sig att vara framåt och öppen, säger hon.

Men vill också betona att lärarna är bra på att prata om annat än skolan och ställer upp när det är kämpigt med studierna. Anton håller med och fyller i:

– Vi fick låna en lärares privata bil vid ett tillfälle. De ställer upp.

Teknikprogrammet i andra ändan

86 procent av eleverna på handels- och administrationsprogrammet tog under läsåret 2017/18 gymnasieexamen inom 3 år vid Nyköpings gymnasium, så kallad genomströmning. Riksgenomsnittet för programmet ligger på 68 procent.

För teknikprogrammet ser statistiken dystrare ut. Ungefär varannan elev gick ut med examen förra läsåret, 51,4 procent inom 3 år, där riksgenomsnittet är 76,2. Enhetschef Björn Löfstedt är inte så intressera av genomströmning utan mer av statistiken som visar hur det gick för elever som gått klart programmet. På teknikprogrammet var det 71 procent som tog examen, att jämföra med rikgenomsnittet på runt 90 procent.

– Vi slår oss inte för bröstet. Det är framför allt mattematiken som är tuff, nu håller vi på att se över, säger han

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Ericsson