Ingångsavdrag för miljarder närmare mål

Formerna för ingångsavdraget, en Centerprodukt, börjar klarna. Arbetsgivare som anställer nyanlända, unga och andra som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden kan få ett skatteavdrag.

Fullt utbyggt beräknas budgetkostnaden bli 6,2 miljarder per år.

11 december 2019 06:26

Det framgår av en promemoria från finansdepartementet som nu skickas ut. Förslaget om ingångsavdrag finns med i den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen hade också med förslaget i budgeten för 2020.

Det kommer att beröra allt från unga till nyanlända, till personer som har varit långtidsarbetslösa som också räknas som nya på arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Bred skattesänkning

Det ska införas den 1 juli 2020 och beräknas kosta 1,7 miljarder kronor nästa år för de offentliga finanserna och 6,2 miljarder fullt genomfört 2022.

Den kommer att skapa en bred och generell skattesänkning för att anställa alla som stått utanför arbetsmarknaden och som behöver ett första jobb, säger Ådahl.

Ingångsavdraget är en sänkning av arbetsgivaravgiften i högst två år för personer som haft som mest 100 000 kronor inkomst i Sverige under de senaste fem åren. Det är Skatteverket som avgör om en person godkänns för att ta del av ingångsavdraget.

Personen måste vara över 18 år och under 65 och ha varit folkbokförd i Sverige i minst fem år. Ett undantag är skyddsbehövande.

Tanken med avdraget är att det ska vara en enkel form av stöd för både arbetsgivare och den som försöker få sitt första jobb.

Svårt uppskatta antal

För arbetsgivaren räcker det med att ta reda på om personen har godkänts av Skatteverket för avdrag. Är det fallet slipper arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift för personen i som längst två år. Det kan handla om som högst 5 000 kronor i månaden i lägre avgift.

Det finns ett lönetak över vilket inga avdrag får göras, och det ligger vid 23 500 kronor i månaden.

Det kan inte vara höginkomsttagare som kommer i fråga, säger Martin Ådahl.

Han säger att det är svårt att uppskatta hur många som kan omfattas, men det kan bli många tiotusentals personer.

På frågan om det är värt miljarderna det beräknas kosta statsbudgeten säger han:

Om kan flytta ett antal tusen personer från utanförskap in i jobb kompenserar det med god marginal över tid skattesänkningen i början.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Larsson/TT