Allt från morgonens tågmöte i riksdagen

Här publicerar vi en lång och fyllig artikel från morgonens möte med Trafikutskottet i riksdagen, där bland annat Travikverkets generaldirektör och SJ:s vd fick berätta vad som görs för vintertrafiken.

9 december 2010 13:27

Flera av de ansvariga för tågkaoset frågades ut i riksdagen på torsdagen.
– Resenärerna är djupt oroade, inledde trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S).
Han påpekade att trots att vintern knappt börjat så har de drabbats av förseningar, inställda tåg och till och med evakuering. Därefter redogjorde Per Unckel, landshövding i Stockholms län, för den utredning han gjorde efter förra årets tågkaos.

"Vi kommer att klara oss bättre"

Unckel pekade på att man först och främst måste se till att järnvägsföretagens planerade åtgärder verkligen genomförs. Erfarenheter visar att så inte alltid blir fallet, enligt honom.
När det gäller långsiktiga åtgärder uppgav Unckel att man inte behöver vara en Einstein för att räkna ut att järnvägskapaciteten måste byggas ut för att slippa störningar i trafiken.
Utredningen har också pekat på att det saknas snöplogslok och anläggningar för avisning av fordon.
– De här resurserna finns inte i tillräcklig utsträckning. De måste fram så fort det är möjligt, sade Unckel, som dock inte trodde att det är möjligt att lösa alla bristerna redan denna vinter.
Andra mer kortsiktiga åtgärder, som till stor del redan håller på att genomföras, är till exempel beredskapsplaner, bättre väderprognoser och planer för trafikreducering, så att avgångar ställs in för att den övriga trafiken ska flyta på bättre.
– Man har fått intrycket att det har varit viktigare att tågen lämnar stationen än att de kommer fram, sade Unckel.
Han underströk också behovet av bättre samordning mellan stationsansvariga och järnvägsföretag så att resenärer slipper stå ute i kylan och frysa för att stationsbyggnaden är låst.
Unckel avslutade med en sammanfattande bedömning av läget i dag.
– Allt annat lika kommer vi att klara oss bättre denna vinter.

Omöjligt sätta in folk

Att bara sätta in folk för att få bort snön som man gjorde förr i tiden är uteslutet, enligt Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.
Det tillåter inte arbetsmiljön.
– Vi måste ha yrkesutbildad arbetskraft, sade han.
Han tog upp situationen i Stockholm som har en tågavgång var 70:e sekund.
– Det innebär att den som ska sopa en växel har 70 sekunder på sig.
Sedan förra vintern har enligt Malm 60 olika åtgärder vidtagits. 400 miljoner kronor har avsatts varav 250 miljoner används i år.

Skadade fordon en akilleshäl

SJ:s vd Jan Forsberg uppgav att det åtgärdsprogram på 80 punkter som upprättades efter förra vintern i stort är genomfört.
– Vår akilleshäl är att vi har skadade fordon, som gör att vi har ett känsligt läge, sade han.
Forsberg påpekade att X2000 tågen är 17 år gamla och i stort behov av omvårdnad. För närvarande är tre fordon tagna ur trafik. SJ har också tagit andra lok ur trafik, efter att ett lok fått spruckna hjul i Norge tidigare i höst.
SJ:s vd nämnde bland annat att man ökat avisningskapaciteten, förbättrat skyddet för tågens underrede, förstärkt lokens nospartier mot älgkrockar och förberett sig bättre på att informera resenärer när trafikproblem uppstår.
SJ ska klara en uppbemanning på hundra procent inom 24 timmar vid större trafikstörningar och har utbildat 300 nyckelpersoner så att de bättre ska klara sådana situationer. Forsberg påpekade att under vissa dagar förra vintern så fanns 70 000 resenärer på tåg och på stationer som behövde individuell information.
SJ har också tagit fram trafikreduceringsplaner.
– Skulle vi få en vinter som i fjol, så kommer vi att gå med 20 procents reducering, sade Forsberg.

Fordonsläget sämre

TT: Är fordonsläget sämre än inför förra vintern?
– Ja, det är det dessvärre, säger Forsberg.
Ett X 2000 har slagits ut på grund av tågolyckan i Östergötland i september. Dessutom har tre X 2000-tåg tagits ur bruk för genomgång, eftersom det är de tre fordon SJ haft mest problem med. Sju till åtta loktåg (intercitytåg) står också stilla efter att sprickor i hjulen upptäcktes i ett lok i Norge i höstas.
– Detta innebär naturligtvis att när det blir trafiksvårigheter så ligger vi precis på kanten av vad vi behöver, eller egentligen har vi mindre än vi behöver, säger Forsberg.
TT: Är du oroad för hur ni ska klara jultrafiken?
– Vi sätter till alla resurser vi har för att säkerställa att tåg i trafik ska gå så bra som överhuvudtaget är möjligt, säger Forsberg.
TT: Hur stor är risken för att inte komma fram i tid i jul?
– Det törs jag inte sia om. Vårt fokus på att detta ska fungera har aldrig varit så stort under min tid på SJ.
TT: Kan politikerna göra något för att tågen ska fungera i vinter?
– I vinter är svårt att säga, för det borde vara gjort redan. Man får ju bara konstatera att Sverige har det sämst underhållna tågnätet i Europa. Jag menar att vi inte kan ha det så. Vill vi ha en fungerande tågtrafik så måste det också kosta pengar, säger Forsberg.

Många timmars försening i november

De senaste veckornas tågkaos har varit påfrestande för svenska tågresenärer.
Sajten senatag.se har tillsammans med Expressen tagit fram statistik över hur mycket förseningar det har varit de senaste veckorna.
Statistiken visar att på de populäraste sträckorna uppgick förseningarna mellan den 22 november och den 5 december till nästan 1 340 timmar. Till det ska läggas ett stort antal inställda tågavgångar.
SJ vill inte kommentera förseningsstatistiken.
– Vi kan inte gå i god för att de siffrorna stämmer, säger Dag Rosander, presschef vid SJ, till TT.
Enligt honom blir SJ:s egen punktlighetsstatistik för november klar inom kort.

"Krävs en marshallplan"

Sekos ombudsman Johnny Nadérus riktade förödande kritik mot Trafikverket.
– Det talas om resurser och beredskap. Men snart är vi bara en gubbe kvar ute som skottar snö, sade han och tog upp de personalneddragningar som skett under senare år.
De förberedelser som skulle ha varit genomförda 15 oktober är ännu inte gjorda, konstaterade han.
– 50 timmar efter en klass 2-varning i Malmö skickades ett förfrågningsunderlag ut, sade han.
Han tog upp problem med spårväxlar som har lösa skruvar, med bristande underhåll av kontaktledningar, med gigantisk omfördelning av investeringar och underhåll från järnväg till väg.
– Det krävs en Marshallplan för järnvägen, sade han och uppmanade politikerna från båda blocken att gå samman och se till att en miljard satsas.
– Det är ointressant om regeringen är röd eller blå, tågen ska gå, sade han.
Nadérus fann det märkligt att höra Gunnar Malm tala om att han inte kan sätta in outbildad arbetskraft.
– Nu tar man in skolungdomar med mindre än en dags utbildning. Grattis Gunnar Malm, sade han.

Kritik från branschföreningen

Lars Yngström, vice ordförande för branschföreningen Tågoperatörerna, var också kritisk till underhållet av järnvägen.
– Man röjer ingen snö vid skrivbordet. I slutändan behövs en ansvarig människa, sade han.
Enligt Yngström har avståndet mellan de som kör tågen och de som svarar för underhållet blivit för långt.
Han kritiserade Trafikverkets upphandlingar som uppmuntrar till inställda tåg eftersom det ger mindre slitage och bättre arbetstider. I stället borde det vara så att fler tåg ger mer pengar, tycker han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!