Ja till fria arbetsskor för personal inom vård och förskola

Det blir en satsning på arbetsskor till cirka 3200 kommunanställda inom vård, omsorg och förskola. Kostnaden beräknas till fem miljoner kronor per år.
– Det är en jämställdhetsfråga, säger Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

2 november 2016 08:35

Frågan om fria arbetsskor har varit uppe till debatt i Eskilstuna en längre tid. Nu är den politiska majoriteten överens om att genomföra satsningen som beräknas kosta fem miljoner kronor per år. Ett förslag till beslut om detta ska tas av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 8 november för att sedan klubbas igenom av fullmäktige.

– Det är en 2,5 år lång resa som vi nu sagt jag till. Vi har inte kunnat genomföra det ekonomiskt förrän nu, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).

De som omfattas av reformen är tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt förskola. I ett senare skede kan även vikarier komma ifråga.

– Vi är tvungna att göra den här begränsningen men det här är första steget. Det har bland annat med skattelagstiftningen att göra, säger Mikael Edlund.

Anställda som från och med 2017 kommer att få tillgång till fria arbetsskor kommer sannolikt att förmånsbeskattas.

– Det är det som är bekymret. Beslutet är inte optimalt och vi hade gärna sett att våra anställda slapp förmånsbeskattning. Vi har provat olika vägar, men som kommun kan vi inte få ett förhandsbesked från Skattemyndigheten, det kan bara enskilda individer få.

Någon kompensation för eventuell förmånsbeskattning kommer inte kommunen att ge.

– Nej, för då blandar vi oss i lönesättningen och då är man inne på ett farligt område.

Enligt Edlund väcktes tankarna om fria arbetsskor ursprungligen av fackförbundet Kommunal. Frågan har sedan dess även lyfts fram av SD i en motion.

– Den kom in långt senare i processen. Det här ska ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Om du jobbar inom ett yrke där du eventuellt kan skada dig så får du skyddsskor av arbetsgivaren och slipper förmånsbeskattning. Men inte om du till exempel arbetar inom förskolan och får dina skor förstörda i en sandlåda.

Kostnaden kommer att fördelas på de tre nämnder som berörs; vård- och omsorg, barn- och utbildning samt Torshälla stad, utifrån hur många anställda som omfattas.

Efter att fullmäktige beslutat i frågan kommer en upphandling att genomföras. När detta är klart går ett erbjudande ut till de aktuella personalgrupperna.

– Vi har satt en gräns där vi har räknat med tusen kronor per anställd. Det får man ganska bra arbetsskor för, säger Mikael Edlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!