Efter ett år och tre månader som chef för kvinnoorganet UN Women kan Åsa Regnér konstatera att det är en väldigt intensiv och intressant tid i FN, men också ganska svår. Läget i världen påverkar arbetet i organisationen.

Motsättningarna när det gäller synen på mänskliga rättigheter och jämställdhet präglar vårt arbete. Samtidigt är det därför FN finns, för att garantera mänskliga rättigheter och allas lika värde.

En komplicerad värld

Artikelbild

| "Jag har lagt mycket tid på att lära mig språk", säger Åsa Regnér, som pratar engelska, tyska, spanska och portugisiska.

Å ena sidan ökar stödet för jämställdhet bland medlemsländerna, menar Åsa Regnér. Såväl regeringar som frivilligorganisationer och näringsliv ser att jämställdhet kan lösa många sociala och ekonomiska problem, och att kvinnors situation i väpnade områden är en viktig fråga i fredsarbetet.

Samtidigt har jämställdhetsarbetet stött på patrull. Ideologier som stödjer sig på religiös fundamentalism eller hyllar starka, manliga ledare ger upphov till en gammalmodig syn på kvinnors roll, berättar Åsa Regnér. Ofta förenas tankeströmningarna med en fundamentalistisk syn på nationalism, vilket leder till att jämställdhet motarbetas. Det märks sedan i FN:s förhandlingar.

Det innebär motstånd mot vissa överenskommelser som gäller våld mot kvinnor. Starkt motstånd när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter. Men också ett motstånd mot allt som skulle göra att kvinnor kan välja själva, säger Åsa Regnér.

"Genuint intresserad"

Artikelbild

| Åsa Regnér ska fira födelsedagen tillsammans med sin son.

Det här är den sortens frågor hon går igång på. Det har hon gjort sedan hon var ung och insåg att killar och tjejer nog inte blev riktigt lika behandlade, trots jämställdhetspolitiken som höll på att utformas i Sverige.

Jag växte upp i en familj som var intresserad av omvärlden, men inte hade kontakter eller pengar, säger hon.

Båda Åsas föräldrar var moderater, aktiva på kommunal nivå, själv blev hon socialdemokrat.

Det var faktiskt just mitt engagemang när det gällde flickors och kvinnors rättigheter, där jag tyckte att Socialdemokraterna hade ett mycket bättre svar och en mer genomtänkt politik än vad andra partier hade. Jag tyckte också att Socialdemokraterna hade en historia av att genomföra den här politiken.

I dag är hon inte längre partipolitiskt aktiv – inom FN samarbetar man över åsikts- och nationsgränser.

Viktiga poster

Åsa Regnér har varit chef för RFSU, handläggare i regeringskansliet och landschef för UN Women i Bolivia, innan hon valde att själv engagera sig politiskt. År 2014 tog hon klivet in i Stefan Löfvens regering som barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Strävar du efter makt och ledande positioner?
Ja, jag tycker ganska mycket om att ta beslut, för jag tycker om tydlighet. Men mitt intresse för att ha makt handlar inte bara om det utan just om att jag vill engagera mig, ta ansvar och representera de som inte har så mycket inflytande.

Åsa trivs i New York. För en gammal konstvetare är staden en skattgömma med sitt utbud av kultur. Det är inte första gången hon flyttar över Atlanten och hon kan både konsten att upprätthålla gamla vänskaper hemmavid och att hitta vänner i nya miljöer. Att behärska fyra språk utöver svenskan är en dörröppnare i internationella sammanhang.

Jag är väldigt avundsjuk på de som har två eller flera språk med sig från början. Jag har lagt mycket tid på att lära mig språk, säger Åsa, som pratar engelska, tyska, spanska och portugisiska.
Jag hoppas att alla i Sverige som har två språk med sig från början är stolta över det.