Julita gård kan hamna på Unescos världsarvslista

Om ett antal år kan Katrineholm sättas på världskartan. Arbetet med att Julita gård ska hamna på världsarvslistan har kommit i gång på allvar och diskuterades under torsdagen.

28 mars 2019 19:00

Sörmländska politiker vill att Julita gård ska utnämnas till världsarv. I en motion till riksdagen från förra året skriver de sörmländska riksdagsledamöterna Fredrik Olovsson (S), Caroline Helmersson Olsson (S) och Hans Ekström (S) att Julita gård och bygden har ett unikt kulturhistoriskt värde som saknar motstycke. "Få platser förtjänar bättre att klassas som världsarv", skriver de. Under tisdagen diskuterade representanter från bland annat Nordiska museet, Julita gård, länsstyrelsen och Region Sörmland möjligheterna att sätta området på Unescos lista. Nordiska museets chef, Sanne Houby-Nielsen, säger att processen att komma med på listan kan ta åtskilliga år.

– Det kan ta upp mot tio år, men också gå snabbare.

Hon är optimistisk till att Julita gård tas med och säger att den inriktning de har på hållbar utveckling ligger rätt i tiden. Sanne Houby-Nielsen får medhåll av en entusiastisk kommunstyrelseordförande.

– Det skulle betyda otroligt mycket för Katrineholm och länet. Det skulle märkas överallt. Människor skulle vallfärda från hela världen. Vi kommer in i ett helt annat nationellt sammanhang. Jag tror att om åtta år finns Julita gård som världsarv, säger Göran Dahlström (S).

Landshövdingen i Södermanlands län, Liselott Hagberg, säger att det skulle sätta Sörmland än mer på kartan.

– Det som är länets styrkor är natur- och kulturmiljöerna. Det här stärker det ytterligare. Sedan innebär det fler besökare utöver de som redan kommer. Besökare som medvetet reser till världsarv.

Ett utnämnande skulle som sagt innebära en stor ökning av besökare till Julita gård. Eva Skyllberg, avdelningschef på Julita gård, säger att man har tillräckligt med resurser för att ta emot alla.

– Vi ha kapacitet att ta emot många fler, det är inga problem. Skulle vi dubblera antalet och gå över 100 000 besökare får vi kanske se över infrastrukturen. Men dit är det ganska långt kvar.

Utnämningen skulle dock också innebära ett utökat ansvar för Julita gård.

– Det är att långsiktigt förvalta och bevara. Förmodligen skulle det behövas ett starkare lagstöd. Delar av gården kanske skulle behöva bli byggnadsminne. I dag är det bara en torpmiljö som är det.

Världsarv

Ett världsarv är en ort, plats eller miljö som vittnar om människans och jordens historia på ett unikt sätt. Det är FN-organet Unesco som bestämmer vad som ska tas med på världsarvslistan. I dag finns det över 1000 världsarv i 167 länder.

För att något ska tas med som världsarv måste det uppfylla minst ett av tio kriterier som Unesco satt upp. Som exempel kan det vara "ett enastående exempel på en mänsklig bosättning eller användning av land/vatten", eller "bära på ett unikt eller ojämförligt vittnesbörd om en tradition eller civilisation".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup