Dahlström (S) om oppositionen i tiggarfrågan: "Kappvändare"

Konflikten om husvagnarna där några tiggare bor, rasar vidare. Göran Dahlström (S) kallar oppositionspolitiker ryggradslösa kappvändare och hans eget parti kritiseras efter det för hyckleri.

5 februari 2019 19:00

– Ryggradslöst, kallar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) oppositionens agerande när det gäller husvagnarna, som bebos av några tiggare en bit utanför stan.

I måndags skrev tidningen som också reagerat på att husvagnarna tvingas bort. Liberalernas Jesper Ek ansåg att majoriteten agerar populistiskt, som vill försvåra för tiggarna.

Det har fått Dahlström att ilskna till, eftersom Vänsterpartiets och Liberalernas representanter i bygg- och miljönämnden inte protesterade mot beslutet när det fattades.

– Jag blev förbannad när jag läste vad de sa, när jag vet att de i en enig nämnd var med och fattade besluten. Jag tycker att man saknar ryggrad när man inte står för de beslut som man varit med och tagit. Nu när kyrkan kom med kritik och frågan kommer upp på bordet, då vänder man kappan efter vinden och tycker att beslutet var felaktigt. Så gör man inte i politiken, säger Dahlström.

Men Jesper Ek håller inte med:

– Jag tycker att det är en hälsosam situation i politiken att man kan ändra sig, efter att man samlat mer fakta. Det vore ganska tragiskt, om ett parti aldrig kunde ändra sig. Att från S sida prata om att vända kappan efter vinden känns som hyckleri, när man nu samarbetar med C och L på riksnivå. Man kan inte alltid stå i givakt för de beslut man fattat tidigare.

Dessutom pekar Ek på att nämnderna fått nya ledamöter sedan beslutet fattades.

Thomas Selig, ordförande i Vänsterpartiet i Katrineholm, har talat med den ledamot som var med vid mötet i november. Ledamoten uppfattade det som att ärendet med husvagnarna var vilket som helst nedskräpningsärende, även om han på mötet förstod att vagnarna nog var bebodda.

– Men nu får vi hitta en lösning som fungerar. Vill kvinnan ha kvar vagnarna, går det att söka bygglov? Hur gör vi nu? Sedan tror jag att varken vi eller andra partier tycker att bo i husvagn är det bästa långsiktiga alternativet, säger Thomas Selig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Tuohy