– Vi har sagt upp femton medarbetare i enhet västra Sörmland men alla funktioner är inte förhandlade ännu, säger Christian Lagerqvist, Arbetsförmedlingens marknadsområdeschef för Östergötland och Sörmland.

De funktioner som är förhandlade och berörs av uppsägningarna är arbetsförmedlare, verksamhetssamordnare, företagsrådgivare, kundresurser och leverantörsuppföljare.

Återstår att förhandla är bland annat funktioner som assistenter, vaktmästare och chefer.

Enligt Lagerqvist är planen att det ska vara klart inom en till två veckor. Chefer kommer dock antagligen att förhandlas efter sommarsemestern.

– Cheferna ska hantera uppsägningssamtal, och vara stöd till medarbetare, så de behövs fortsatt i verksamheten, säger Lagerqvist.

Enhet västra Sörmland är detsamma som kontoret i Katrineholm och Flen, och merparten av de uppsagda är placerade i Katrineholm.

– Det är inte så många som har placeringsort Flen, säger Christian Lagerqvist.

Även personal som arbetar med arbetslivsinritad rehabilitering, till exempel psykologer, kommer att sägas upp. Men Christian Lagerqvist vet ännu inte hur det kommer att slå på lokal nivå.

Som Kuriren tidigare har berättat är det beslutat att kontoret i Flen kommer att stänga, men Christian Lagerqvist kan inte säga när.

– Vi har uppsägningstid på lokalen och för en dialog med kommunen om framtiden. Att vi stänger kontoret i Flen betyder inte att Flen blir utan hjälp från Arbetsförmedlingen. Vi kommer att finnas där för bokade besök, men inte ha öppet för allmänheten.

På Arbetsförmedlingen i Katrineholm och Flen arbetar i dag ett 60-tal personer.

Den totala övertaligheten på Arbetsförmedlingen Sörmland/Östergötland är enligt myndigheten 270 individer.

– Men vi väljer att säga upp 168 totalt. Det är en stor personalomsättning i denna oroliga tid, och vi räknar med att ungefär 100 personer kommer att sluta själva under 2019.

Hur kommer uppsägningar att påverka de arbetssökande?

– På kort sikt kommer det påverka verksamheten att personalen är orolig, även de som blir kvar är påverkade eftersom de fått besked att kollegor slutar. På lång sikt kommer mycket att flyttas till service på distans och digitalt. De som verkligen behöver hjälp är de vi ska hjälpa lokalt, säger Christian Lagerqvist.

Katarina Enqvist-Bolin, chef för Arbetsförmedlingen i Katrineholm och Flen, avböjde att kommentera uppsägningarna och hänvisade till Christian Lagerqvist.