Förvaltningschefen: "Det låter som jag får ta en vända till direkt"

Förvaltningschefen Susanna Kullman utlovar en omedelbar uppföljning av Merlina Forssanders behov och insatser. "Jag känner direkt att vi behöver besöka henne och verkligen säkra upp allt."

3 januari 2018 17:40

Susanna Kullman är tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen och hon utlovade redan efter Kurirenartikeln i våras att man från förvaltningens sida skulle ta kontakt med Merlina Forssander för att "få en helhetsbild i ärendet". Det har inte skett enligt Merlina och Susanna Kullman säger att hon omgående kommer att ta tag i situationen.

– Jag känner direkt att vi behöver besöka henne och verkligen säkra upp allt. Det var chefer från förvaltningen som skulle komma på besök i våras tillsammans med hennes kontaktperson, men det låter som jag får ta en vända till direkt. Jag kommer att kontakta hemtjänstens verksamhetschef. Jag kommer även att följa upp att det inom en snar framtid görs en individuell uppföljning av hur hon upplever besöken och om tiden är tillräcklig.

Susanna Kullman säger att man från förvaltningens sida har en skyldighet att se till att all personal har den utbildning som krävs för att hjälpa alla brukare med särskilda behov. Hon reagerar även över att Merlina Forssander känner stress över att det är en strid ström av olika hemtjänstanställda som besöker henne.

– Det krävs vana medarbetare med rätt kompetens som brukaren känner sig lugn och trygg med. Det låter inte alls bra om det dyker upp personal hos henne som inte är upplärda på hennes behov. Hon ska inte behöva uppleva stress, det ska vara insatser av god kvalitet och det är jag noga med.

Hur kommer ni att säkerställa att Merlina får komma ut under sina fem ledsagartimmar?

– Om det är så svårt att ta sig ner med rullstolen måste man lära upp fler som kan hantera utegången. Det är viktigt att den tid hon har är bra och att hon inte ska behöva oroa sig för om de kan sköta rullstolen eller inte.

Är det rimligt att Merlina fick vänta över tre månader på en första återkoppling från kommunens LSS-handläggare?

– Det låter som väldigt lång tid att vänta och det är beklagligt. Normalt sett tar det inte tre månader innan man får ett samtal från en handläggare.

Vad gäller personlig assistans säger Susanna Kullman att det alltid görs en individuell bedömning och att hon inte är insatt i ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson

Ämnen du kan följa