Funktionsnedsatt nypt och slagen av personal – nu anmäls kommunen

En katrineholmare som fick personlig assistans utsattes för slag, nyp och ett kränkande bemötande av personalen som skulle utföra vården.

20 februari 2019 12:40

Kommunen lex Sarah-anmäler sig själv efter övergrepp på en brukare som inträffade i november förra året. Enligt anmälan hade personen som fick personlig assistans utsatts för ett kränkande bemötande och blivit skrämd. Utöver det hade brukaren blivit nypt och slagen. Det framkommer också att en del av de insatser som skulle göras hade uteblivit och att det fanns brister i andra. Susanna Kullman, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen, ser allvarligt på det inträffade.

– Det är väldigt ledsamt. Ett nyp är för mycket bara det, man får inte utsätta brukarna för sådant här. Brukaren har också gjort en polisanmälan där vi har varit med och gett stöd.

Personalgruppen som vårdade den utsatta brukaren hade haft en omfattande genomströmning av vikarier. Av fem personer saknade tre av dem vårdutbildning när övergreppen rapporterades in.

– Det kan ha viss betydelse men vissa utan utbildning kan bli de allra bästa när de fått erfarenhet. Men självklart är det alltid bra om de man rekryterar ha en passande utbildning, annars har vi ett ännu större krav på oss, säger Susanna Kullman.

Hon säger att antalet vikarier också kan ha spelat in.

– Det tar ett tag att komma in i den här typen av arbete. Nu jobbar vi mer med att brukarna ska få en kontinuitet i den personal som kommer. För det har med trygghetsskapandet att göra.

Efter att kommunen fick kännedom om övergreppen skrev de en lex Sarah-anmälan och bytte enligt anmälan ut större delen av personalgruppen. Enhetschefen ska även ha haft enskilda samtal med alla i personalgruppen och gjort upprepade besök hos brukaren.

– Det beror lite på hur involverade de har varit. En del har börjat jobba igen hos andra där man ser att det fungerar och andra har slutat helt hos oss, säger Susanna Kullman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa