Kommunens trafiksäkerhet prisas med guldtriangel

Katrineholms kommun tilldelas NTF:s guldtriangel 2019 för sin satsning på ökad trafiksäkerhet.

4 april 2019 12:35

Guldtriangeln delas ut vartannat år till den eller de kommuner som gjort någonting extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare. I år går utmärkelsen till Katrineholm.

Priset, som delas ut av infrastrukturminister Tomas Eneroth på NTF:s kongress den 9 april, delas i år ut för 20:e gången.

I sin motivering lyfter NTF bland annat fram det nya stråket, att kommunen på "ett lustfyllt sätt har förvandlat en tidigare bilcentrerad trafikmiljö till ett levande stråk som ökar tillgängligheten och säkerheten för gående och cyklister". Att kommunen inför bashastigheten 40 kilometer i timmen nämns också.

– Katrineholm har länge haft en stark och långsiktig politisk vilja att som sätter trygghet och säkerhet i fokus. Det här har gett oss förutsättningar att genomföra den viktigaste, och i särklass största och mest ambitiösa, trafikförändringen som vi just nu kan uppleva i Katrineholm, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa