Lån för nyanlända finns redan i Katrineholm – Eskilstuna står på tur

I Eskilstuna kämpar man för att få den kommunala ekonomin i balans. En av de föreslagna åtgärderna är ett etableringslån till nyanlända. Något som funnits i Katrineholm i flera år.

9 maj 2019 11:15

Eskilstuna kommun ligger 169 miljoner kronor under budgetmålet, visar den delårsrapport som presenterades den 30 april. Den politiska majoriteten – bestående av S, M och C – har därför presenterat en åtgärdsplan. Bland annat räknar man med att spara 5 miljoner kronor årligen på ett etableringslån till nyanlända. Det innebär att invandrare som fått uppehållstillstånd och flyttat till kommunen, men fortfarande väntar på etableringsersättning från staten, får låna pengar från kommunen för att klara sitt uppehälle under detta "glapp", i stället för att få försörjningsstöd. Pengarna ska sedan betalas tillbaka så snart det statliga stödet börjat komma.

Detta system finns sedan två år tillbaka i Katrineholm.

– Innan etableringsersättningen börjar fungera så måste de ju få försörjning. Tidigare fick de försörjningsstöd som inte behövde betalas tillbaka. När den statliga ersättningen kommer så betalas den ju ut retroaktivt. Då har man ju fått dubbel ersättning. De pengarna har de ju inte rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Han är nöjd med systemet, men osäker på hur pengarna ska betalas tillbaka.

– Det kan ta lång tid. Man kan ju inte begära tillbaka pengarna så att de hamnar under existensminimum. Men min bedömning är att socialen måste bli tuffare och prioritera de här frågorna mer så att vi får tillbaka pengarna. Vi ska inte ägna kommunala skattemedel åt det som är statens ansvar.

När nu etableringslånet väntas klubbas igenom i Eskilstunas kommunfullmäktige om ett par veckor, hejar Göran Dahlström på:

– Det är helt rätt av dem, det är bara att köra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecka Jonsson