MP instämmer i oppositionens krav – vill se konkret sparpaket

Miljöpartiet instämmer i kritiken mot kommunstyrelse-majoritetens besparingsbeslut för en ekonomi i balans. Det har inte hanterats rätt och riktigt.

2 april 2019 11:03

Det framför MP:s gruppledare Nicklas Adamsson i ett särskilt yttrande. Han har en ersättarplats i kommunstyrelsen, och kunde därför inte ställa sig bakom kravet på att besparingsförslaget skulle återremitteras.

Yrkandet kom från fyra av de sex oppositionspartierna – C, L, KD och V – vid kommunstyrelsens senaste möte.

De krävde unisont att få se konkreta sparförslag med konsekvensbeskrivningar för att kunna ta ställning till besparingarna.

Så skedde när kommunen stod inför ett stålbad 2012, har oppositionspartierna påpekat. Så borde kommunstyrelsen ha gått till väga även nu, instämmer Adamsson.

S- och M-majoriteten avslog fyrparti-yrkandet. Fram till årsskiftet ska nu 54 miljoner kronor sparas, enligt oppositionen trots oklarheter hur personalen och måluppfyllelsen påverkas.

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden ska spara mest, 17 miljoner kronor vardera. De övriga nämnderna ska tillsammans minska det prognosticerade underskottet med 20 miljoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising