Ny mobilmast nära Djulö kvarn

Bygglov för en 60 meter hög mobilmast bakom Djulö däck har beviljats. Grannarnas oro för strålning hörsammades inte.

25 maj 2019 06:42

Det är företaget Hi3G access AB som har för avsikt att bygga en mobilmast nära riksväg 555 på fastigheten Trolldalen 1:1. Närmsta bostadshus ligger cirka 135 meter från platsen och cirka 80 grannar har fått möjligheten att tycka till som sakägare.

Tre av dem har skickat in synpunkter på bygglovsärendet som behandlades på onsdagens möte i bygg- och miljönämnden.

"Jag har läst många artiklar om att 5G är väldigt skadligt för oss människor", har en närboende skrivit. Hen vill inte att det byggs någon mast nära sin fastighet.

"Jag vill att kommunen och länsstyrelsen gör en självständig bedömning utifrån EU-kommissionen försiktighetsprincip", skriver en annan granne som inte vill utsättas för strålning. Hen är också oroad över att fastighetspriserna kan påverkas negativt i närområdet.

Grannarnas oro påverkade dock inte nämnden som utan reservationer fattade beslut om bygglov för mast och tillhörande teknikbod.

På vilket sätt har ni utrett strålningsrisken?

– Det finns ganska samstämmiga vetenskapliga studier som visar att det inte inte finns någon risk med strålning. Vi gör inga egna utredningar, säger Martin Edgélius (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

I förslaget till beslut anses inte byggnaderna medföra någon betydande olägenhet för grannar.

– Nämnden har prövat om det är lagligt att bygga på platsen som företaget har begärt att få bygga på. Och det är det, säger Martin Edgélius.

Masten byggs för att förtäta det befintliga 4G-nätet i Katrineholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83