Planen för Floda skola är spikad

Detaljplanen som möjliggör lägerverksamhet i gamla Floda skola har klubbats. Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet gör nu verklighet av planerna på en kursgård.

26 maj 2019 08:48

Förbundet köpte fastigheten 3:19 i Floda i slutet av 2016 med siktet inställt på lägerverksamhet för ungdomar. Men detaljplanen tillät inte övernattning i den gamla skolan. En ansökan om att ändra detaljplanen blev början på en lång process som slutade med en översyn av närområdet. Nu är arbetet klart och detaljplanen antogs i enighet på bygg- och miljönämndens sammanträde på onsdagen.

– Den här detaljplanen har verkligen dragit ut på tiden. Två och ett halvt år, det är för länge. Det har stoppat upp mycket av vår verksamhet och förhoppningsvis är det ingen som överklagar nu, säger Isa Isa, konsulent på syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet.

I väntan på detaljplaneändringen har den gamla skolan använts på dagtid för aktiviteter som till exempel, bollsporter, föreläsningar och grillkvällar. Så snart det nya bygglovet är i hamn utökas verksamheten med övernattningar vid helg- och sommarläger för upp till cirka 50 personer.

– Grannar i området är glada att vi finns. När vi spelar fotboll brukar det komma barn som bor i närheten och de får gärna vara med såklart

Ingen ombyggnation av skolan är planerad men värmeförsörjningen ska bytas från olja till bergvärme av kostnads- och miljöskäl.

Varför har ändringen av detaljplanen dragit ut på tiden?

– Vi har haft mycket diskussioner med länsstyrelsen, det har haft långtgående krav på vad som ska regleras i detaljplanen. Vi tycker vi går länsstyrelsen till mötes så långt det är rimligt, säger Martin Edgélius, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Enligt länsstyrelsen finns det ett riksintresse för kulturmiljön vid Floda skola som bör beaktas för att bevara värdefull bebyggelse och reglera framtida bebyggelse. Planbestämmelserna anpassas därför delvis. Bland annat får skolbyggnaden endast ha ljus puts och ha tegeltak. Nya byggnader ska målas med slam- eller jordpigmentfärger.

Önskemålen om att reglera eventuella trädäck, takutsprång och växtligheten mellan skolan och kyrkogården tillgodoses inte i detaljplanen.

Länsstyrelsen vill helst att byggnaden ska användas som skola i framtiden, men samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar att elevunderlaget har varit för tunt tidigare.

– De är lite petiga. Men regler är regler och det måste vi respektera även om vi kanske inte alltid förstår värdet i det de diskuterar, säger Isa Isa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83