Skolchef efterlyser besked i kritiskt läge

Efter påsk går gymnasieskolan in i ett kritiskt läge som kan avgöra många elevers examen. Flera klargöranden från myndigheterna efterlyses.

6 april 2020 06:45

– Vi inväntar beslut och jag tror att vi kan få det under nästa vecka. I dagsläget kan vi till exempel inte på eget bevåg öppna gymnasierna för sistaårseleverna.
Det säger Ola Stenliden, verksamhetschef för kommunens gymnasier och Järvenskolan 7–9. 

Elever och lärare i Katrineholm gör nu som de flesta coronastängda skolor och går på påsklov. Gymnasieelevernas studier följer i de flesta avseenden plan. Hittills har distansundervisningen varit ”en framgångssaga”, beskriver Stenliden.
– Gymnasierna och deras rektorer har gjort ett jättebra jobb. Många av lärarna var digitala från början. Därför har vi kunnat ställa om snabbt.
Hur coronasmittan utvecklas under lovet kan bli avgörande för hur gymnasieskolan ska agera fortsättningsvis, tror Stenliden. Efter påsk går det snabbt till skolavslutning och examen.
– När det gäller studentfirandet kan ingen i dagsläget säga hur det ska bli. Men jag tror det är klokt att vi alla förbereder oss för andra sätt än de vanliga att markera gymnasietidens slut.

Prio ett för gymnasiet just nu är examen. Ola Stenliden uttrycker ingen stor oro för att elever till följd av coronapandemin ska stå utan fullständiga betyg på avslutningsdagen. Men risken skulle vara mindre om elever som går sista året tilläts återvända till skolan.
Folkhälsomyndigheten och utbildningsdepartementet har sagt sig vara positiva till det – om smittläget så tillåter. Stenliden ser det som en öppning.
– Vad vi som huvudman och lärarna hittills gjort, är att hörsamma möjligheten att öppna skolan för enstaka prövningar och kompletteringar. Enskilda elever kommer nu in och gör det.
Många av yrkesprogrammens treor är ute på APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

– Så de praktiska delarna av utbildningen som är kopplade till APL går fortfarande att göra.
I likhet med många lärare, önskar och förväntar sig Stenliden efter påsk tydliga myndighetsbesked kring betygssättningen. Det är viktigt nu när de nationella proven ställts in.
– De väger tungt, men är ändå bara ett underlag. Lärarna ska göra sin bedömning ur ett så brett och varierat kunskapsunderlag som möjligt. 
Han efterlyser också besked om möjligheterna för gymnasiet att skjuta fram nästa terminsstart. Men det kräver att alla skolformers läsårstider synkas.
– Sådana beslut kan inte enskilda kommuner sitta med. De måste tas på bred front.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising