Klassiska toner förenar unga musiker från olika världar

I samband med att Nyköpings gitarrseminarium hölls fick de kinesiska barn som deltog i en av konserterna även träffa Kulturskolans musikelever. Ett utbyte som tidigare läraren Michael Neumann hoppas blir ett av många.

12 maj 2018 11:00

Toner och skalor från flertalet gitarrer flödade genom Gamla tingshusets lokaler under tisdagseftermiddagen. Fyra av de som satt med instrument i handen var de kinesiska barn som i förra veckan uppträdde på Nyköpings gitarrseminarium. Michael Neumann, tidigare flöjtlärare på Kulturskolan, är en av dem som varit drivande bakom mötet mellan eleverna.

– Det här är för elevernas skull, att eleverna från Kina och Sverige ska få träffa varandra.

De kinesiska eleverna kommer från en av Kinas privatskolor. Något som inte bara förutsätter att föräldrarna har råd men även att viljan att lära sig spela finns. Samtidigt kan de möta motstånd i sitt spelande från andra lärare.

– I tolvårsåldern har de väldigt mycket läxor och då slutar många för att det är så krävande. En del lärare tycker inte att eleverna ska spela musik. De har väldigt många prov och om det går bra på dem får också lärarna lite högre lön. Så tyvärr avråder de eleverna från att spela, säger Michael Neumann.

Han säger att de försöker prata med föräldrarna i de fallen för att förklara nyttan med musiken.

– Vi vill att de ska se det som en viktig del i ett barns liv att spela musik.

Han tror att mötet kommer att visa både de svenska och kinesiska eleverna nya synsätt på lärandet.

– Att man kan nå en högre nivå, de kinesiska eleverna är förhållandevis väldigt duktiga jämfört med många av de svenska. Men det är för att de har övat mer. Då kanske eleverna här ser att de också kan bli så bra på bara ett par år. Eleverna i Kina har stor press på sig, här ser de att det kan vara på ett annat sätt. De svenska eleverna är också duktiga i skolan, men behöver inte göra lika mycket läxor och det fungerar ändå väldigt bra. De har olika förutsättningar, men jag tror att båda kan lära av varandra.

Michael Neumann menar att musikelevernas utveckling även beror på miljön omkring dem. Han pekar även på de stora skillnaderna i kulturerna när det kommer till utbildning.

– I Kina är föräldrarna otroligt måna om att eleverna verkligen jobbar. Om lärarna där skulle säga att de inte behöver öva mer än någon halvtimma, då skulle föräldrarna ta ut barnen ur skolan på en gång. De spenderar både pengar och tid och vill att det ska bli något. Här i Sverige går vi i musikskolan för att berika våra liv. Det handlar mycket mer om lust, men om man övar mycket ökar också lusten att spela. Ju bättre man blir desto roligare blir det.

De kinesiska barnen är från tio till tolv år och har alla spelat i drygt tre år. Tioåriga Richard Zhang vill kunna spela professionellt när han blir stor. Även om han, precis som sina kamrater, har blivit en van musiker har han inget favoritstycke.

– Det beror på vad jag spelar för tillfället, säger han.

Michael Neuman hoppas på att även de svenska eleverna på Kulturskolan ska få en möjlighet att åka till Kina och hälsa på.

– Vi har diskuterat det på skolan tidigare och det är absolut ett utbyte vi önskar. Jag tror det vore väldigt roligt för eleverna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup