Kommunen vill häva strandskyddet vid Hjälmaren – frågan prövas igen

Planerna på ytterligare 36 tomter med toppläge i Läppe vid Hjälmaren har stötts och blötts i många år. Nu gör kommunen ett nytt försök att häva strandskyddet.

18 maj 2019 18:55

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Stavhälla 1:7 har avgjorts tidigare. Länsstyrelsen avslog ansökan 2013 och regeringsrätten gav samma besked 2014. På tisdagens samhällsbyggnadsnämnd i Vingåker togs ärendet upp igen.

– Majoriteten och oppositionen är överens. Vi vill kunna utveckla området, säger nämndens ordförande Robert Davidsson (C).

Kryphålet till att frångå miljöbalken är att området pekats ut som ett så kallat LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, i översiktsplanen 2010. Det har länsstyrelsen motsatt sig. Syftet är att få igång byggnation av det bostadsområde som finns inritat i detaljplanen.

– Det har gått en tid och vi hoppas att de gör en annan bedömning. Nämndens uppfattning är att vi vill se en byggnation i området, det är ett attraktivt läge och det är viktigt att vi får fram mer byggbar mark för att Vingåkers kommun ska kunna utvecklas, säger Robert Davidsson.

Vad har förändrats sedan ärendet prövades senast?

– Enligt översiktsplanen 2010 ska vi ha en negativ befolkningsutveckling, men den är positiv idag. LIS-områdena var inte heller så populära hos länsstyrelsen då, men tiden har förändrats, säger Tony Ljungberg, byggnadsinspektör på Vingåkers kommun.

I sitt tjänsteutlåtande rekommenderade han nämnden att inte ge strandskyddsdispens, med hänvisning till tidigare beslut.

På nämndmötet beslutades det mot hans rekommendation att ge Stavhälla 1:7 strandskyddsdispens för att möjliggöra byggnation enligt gällande detaljplan från 2012.

– Det är ett klokt beslut att pröva det utifrån LIS. Exploatören har rätt att få saken prövad. Nu får länsstyrelsen säga sitt igen. Skulle det bli nej nu så finns det inga mer prövningsmöjligheter, säger Tony Ljungberg.

Exploatörer är Gunnar Sjödin på KS förvaltning tillsammans med Peter Ljungqvist.

– Jag är tacksam för att de tar upp det igen, det var modigt av politikerna att gå emot tjänstemannens utlåtande. Det har varit en otroligt jobbig process, men vi är inte dem som ger upp, säger Gunnar Sjödin.

Han beskriver turer med tidigare politikers löften som inte infriats på grund av nya regler och att han i ett tidigt skede trodde att allt var klart för byggnation.

– Vi har lagt ut en miljon på projektering, konsulter och överklagan.

Är du hoppfull nu?

– Hur sjutton ska man kunna vara hoppfull när man har att göra med byråkrater? frågar sig Gunnar Sjödin.

Stavhälla 1:7

Ligger 700 meter öster om Läppe, mellan väg 214 och Hjälmaren.

Området ägs av KS förvaltning.

16 hektar är obebyggd skog och 5,2 hektar är vatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83