Kommunen vill reda ut decennier av grannfejd på Hammersta

16 mars 2019 14:35

Kommunen har lagt fram ett förslag om att upphäva delar av de drygt 50 år gamla detaljplanerna för Hammersta norr om Gnesta. Vid gården finns ett 80-tal fritidshus, och enligt planerna har husägarna rätt att förvalta stora delar av gårdens mark genom en så kallad gemensamhetsanläggning.

Någon sådan har dock aldrig bildats, och familjen som köpte gården 2004 vill att planen ska tas bort, för att trygga tillgången till deras egen mark. En mindre grupp av fritidshusägarna menar å sin sida att de betalat överpriser för sina hus på grund av de stora områdena med allmän mark kring gården.

– När tomterna såldes 1975 var det sagt att den här marken skulle användas som allmänning. Nu vill man ge marken till bonden i stället, säger en av fritidshusägarna, som är orolig över att det kan bli kalhyggen i området om ändringen går igenom.

Familjen som äger gården tycker att det är bra att kommunen har tagit tag i frågan, och hoppas att den nya planen ska leda till ökad tydlighet.

– Skogsbruk och jordbruk med djurhållning kräver långsiktig planering och är omgärdat av en mängd bestämmelser. Att ha ytterligare interveneringar och begränsningar i form av skötselplaner eller upplåtande av nyttjanderätt till en förening ger ingen hållbar verksamhet.

Kommunen ordnade nyligen ett samrådsmöte på Elektron för att svara på frågor kring processen, och gamla konflikter bubblade då tydligt under ytan.

– Jag har jobbat på Lantmäteriet i Nyköping tidigare, och jag brukar säga att det finns inte en lantmätare där som inte har fått ett telefonsamtal om Hammersta, säger Christer Hedberg, handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett femtontal av fritidshusägarna skickade en ansökan om att skapa en gemensamhetsanläggning till Lantmäteriet för tre år sedan. Kommunen hade då flera möten med båda parter.

– Men vi insåg ganska snart att det inte var lätt att hitta en samförståndslösning, säger Christer Hedberg.

Förslaget som nu gått ut på samråd beskriver han som en kompromiss. Målet är att klubba förändringarna av detaljplanen i kommunfullmäktige till hösten, men det är inte säkert att sista ordet är sagt efter det.

– Jag önskar att jag hade en kristallkula, men det råder väldigt delade meningar där ute. Det är huvudsakligen enskilda intressen som står mot varandra, säger Christer Hedberg.

Gemensam mark

En gemensamhetsanläggning omfattar ofta platser som parkeringar, vägar, grönområden eller lekparker. En samfällighetsförening som består av fastighetsägare i området har ansvar för skötsel och drift.

Källa: Lantmäteriet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling

Ämnen du kan följa