L efterlyser en mer modern hemtjänst

Hemtjänsten behöver moderniseras. Det menar Liberalerna i vård- och omsorgsnämnden. Det skulle bland annat kunna innebära självrengörande toaletter.

18 mars 2019 10:00

Liberalerna har genom Lennart Halvardsson lämnat in ett ledamotsinitiativ till vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrunden är att hemtjänsten i Katrineholm ska omorganiseras och bemanningen nattetid ska minska till följd av nämnden stora underskott på 23 miljoner kronor för 2018.

Hemtjänstpersonalen befarar att sparkravet kommer att gå ut över arbetssituationen, vilket de också har uttryckt i Katrineholms-Kuriren.

"Nämndens rejäla underskott påvisar att effektiviseringar och förbättringsåtgärder måste till, men vi i Liberalerna är skeptiska till att detta ska ske genom försämrad arbetsmiljö för personalen och minskad trygghet för brukarna", skriver Halvardsson.

Ny teknik skapar stora möjligheter, men Liberalerna menar att "vi är långsamma på att ta till oss dessa".

Partiet ger vidare några exempel på områden som skulle kunna moderniseras med hjälp av tekniken. Med hjälp av trygghetslarm med GPS skulle en dement person kunna fortsätta att gå på sina långa ensamma promenader.

Självrengörande toaletter, som är vanligt i Japan, skulle också kunna vara ett välkommet tillskott för mångas personliga integritet. L skriver också att vissa kanske skulle föredra kameraövervakning i stället för nattpatrull.

– Ledamotsinitiativet handlar om hur man skulle kunna använda teknologi för att komplettera personalen – som är en ovärderlig resurs i hela äldreomsorgen, säger partiets gruppledare Jesper Ek.

L är noga med att påpeka att självklart ska allt vara anpassat efter personens egen vilja.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås genom initiativet ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur Katrineholms hemtjänst kan moderniseras och effektiviseras till gagn för såväl personal som brukare, med hjälp av modern teknik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa