Landstormstävlingar i Flen

1 april 2019 17:35

Vacker gåva till Högsjö sjukkassa. På sin 75-årsdag har änkefru Emelia Schullström skänkt 5,000 kronor till Högsjö bruks sjuk- och begravningskassa.

Landstormstävlingar i Flen för landstormsmän inom Södermanland anordnas om söndag. De omfatta målspaning, avstånds- och frontbedömning, orientering, målangivning samt fältskjutning i patrull. Deltagande i tävlingarna är öppet för samtliga landstormsbefäl och landstormsmän i länet, således även för skyttar i landstormsåldern eller äldre. Anmälan om deltagande ska insändas senast 3 april till löjtnant Gudmund Silfverstolpe, Nyköping.

ANNONS: En ordentlig ungherre får dela rum med dylik. Tegnérvägen 43.

Om måndag hålles i godtemplarlokalen i Valla ett sammanträde för behandling av frågan om bildande av en byggnadsförening som skulle uppföra en lokalbyggnad i samhället avsedd för offentliga sammankomster av olika slag, politiska föredrag m. m. för vilka nuvarande lokaler dels äro för små och dels icke upplåtas. Företagets ekonomi kommer också att baseras på teater och biografverksamhet.

Kuriren för 50 år sedan

På måndagen kom kaffepannan på spisen i nästan varje stuga utefter lantbrevbärarlinjen i Bettna. Thure Johansson, 73 år, plikttrogen lantbrervbärare per cykel, trampade för sista gången runt med posten. På en sträcka som han trafikerat i 20 års tid. Efter turen hyllades han av kamraterna på posten och av postmästare Bengt Jerninger, Katrineholm.

Här är dagens glada nyhet till alla TV-tittare i Katrineholm med omnejd. Ni kan se TV 2 redan i dag. På era gamla apparater! Från klockan 17 kan ni ta in kanal 13 och omedelbart få klar bild.

En Österåkersbo, Sören Larsson, och en Västeråsbo, Ingemar Bylund, fick årets Englandsstipendier på P 10 i Strängnäs. Tolv värnpliktiga ur åldersklassen – de två bästa på varje kompani var med i dragningen på måndagen.

Sören Larsson är traktorförare i det civila och har också gjort sig känd som skicklig fotbollsspelare i Österåkers IS. Han hör hemma vid sjunde kompaniet.

SAF – Svenska arbetsgivareföreningen – kan inte tänka sig en tidigare tidpunkt än 1 januari 1973 för en förkortning av arbetstiden till 40 timmar per vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!