Lärarvikarier ska tillsättas via bemanningsföretag

Den 1 april införs det nya vikariesystemet i Katrineholms skolor och förskolor. Tre bemanningsföretag har upphandlats för att säkerställa tillgången av inhoppare när ordinarie personal är frånvarande.

28 mars 2019 05:30

Processen med att hitta ett tillfredställande vikariesystem började för ett år sedan. Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef och biträdande förvaltningschef på bildningsförvaltningen, undersökte hur andra kommuner gör för att lösa vikariefrågan.

Frånvaro i Katrineholm

Bildningsförvaltningen har cirka 1200 anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud

Ämnen du kan följa