Majoriteten vill spola törstsläckande idé

S- och M-majoriteten spolar Vänsterpartiets förslag om offentliga dricksvattenfontäner. Sådana skulle bli för dyra att installera och reparera när vandaler slår till.

8 mars 2019 13:00

Med den motiveringen föreslås kommunfullmäktige att avslå Tony Rosendahls (V) motion. Synd, tycker V men också C, KD och L som ställt sig bakom förslaget.

Rosendahl presenterade idén mitt under den långa, heta sommaren 2018. Han noterade då att törstande kommuninvånare på allmänna platser saknade tillgång till stärkande dricksvatten. Särskilt tänker han sig att sådana ur ett hälsoperspektiv skulle vara bra för äldre och barn. Som en bonus skulle engångsbruket av plastflaskor kunna minskas.

Offentliga vattenkastare har funnits förut, bland annat på Stortorget, men togs bort på grund av skadegörelse. Reparationskostnaden var för hög i förhållande till hur mycket de användes. Enligt ett utlåtande från bygg- och miljönämnden var dessutom efterfrågan hos allmänheten låg.

Att uppföra nya drickfontäner skulle vara kostsamt: upp emot 160 000 kronor styck.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising