Mälardalens högskolas nya lokaler tar form

Mälardalens högskolas nya lokaler håller på att ta form i centrala Eskilstuna. Byggkoncernen Serneke ser projektet som startskottet för sin expansion i Mälardalen.

– Vi är här för att stanna, säger arbetschefen Patrik Ahlbin.

17 december 2018 04:05

Serneke påbörjade bygget av den nya högskolan i februari 2017. Byggnaden ska stå klar om drygt ett år.

– Det går bra. Nu håller vi på att få byggnaden tät så att vi får in värme till vintern. Fasaden ska vara tät till jul, säger Patrik Ahlbin, arbetschef för Serneke Bygg i Eskilstuna/Västerås.

I augusti i år köpte Serneke det gamla tingshuset på Kyrkogatan som ska användas som företagets kontor för verksamheten i Eskilstuna och Västerås. Serneke har nyligen etablerat sig på Västeråsmarknaden genom att företaget fick uppdraget att bygga batteriutvecklaren Northvolts demoanläggning. Serneke har hittills rekryterat fyra medarbetare i Eskilstuna och sex i Västerås.

– Vi ska växa i hela Mälardalsregionen, säger Patrik Ahlbin.

Serneke är intresserat av att bygga till exempel skolor, hotell, kongresshallar, badhus, idrottshallar och bostäder.

Serneke är det snabbast växande byggföretaget i Sverige. Det grundades av Ola Serneke 2002. Företaget har vuxit kraftigt och har i dag fler än 1 000 anställda i Sverige. Koncernens ambitiösa målsättning är att dubbla omsättningen från dagens fem miljarder kronor till minst 10 miljarder kronor år 2020.

I Eskilstuna har Serneke uppdraget att bygga Mälardalens högskolas nya lokaler i hörnet av Hamngatan och Drottninggatan där Sporthallen och Vattenpalatset tidigare låg. Den framtida fastighetsägaren är Hemsö Fastighets AB som kommer att hyra ut byggnaden ut till högskolan. Den totala investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor. De nya lokalerna, vars yta kommer att uppgå till sammanlagt cirka 20 000 kvadratmeter, blir moderna och flexibla.

– Det har varit svårt att få tag på yrkesarbetare vilket gjort att vi har valt att handla upp det på entreprenad, säger Patrik Ahlbin och fortsätter:

– Bygget av den nya högskolan är speciellt då det är volymmässigt stort och avancerat när det gäller konstruktionen och fasadsystemet. Det gamla badhuset har ett bevarandevärde utifrån ett antikvariskt bevarandeperspektiv vilket medför en omfattande projektering och utrymningsarbete för att skapa en modern byggnad med bibehållen karaktär.

Serneke har låtit Eskilstuna-Kuriren göra en rundvandring på bygget.

– Det är storleken på bygget som är utmaningen och som är det roliga. Det gäller att få allt att klaffa. Det är många moment som ska gå ihop för att det ska fungera. Det är även mitt första projekt som arbetsledare, säger arbetsledaren Martin Grönnslett som visar runt.

Vid tidningens besök är cirka 100 personer sysselsatta med bygget som har delats upp i tre delar - hus A, B och C. De tre delarna kommer tillsammans att utgöra en sammanhängande byggnad när den är klar. Längre fram under byggprocessen kommer som mest 150 personer att vara sysselsatta samtidigt.

Hus A består av den nybyggda, sex våningar höga byggnaden som ligger där Sporthallen tidigare låg. Här kommer huvudentrén att vara placerad ut mot Hamngatan. Det kommer att byggas bland annat grupprum och hörsalar. Den största hörsalen ligger i hörnet mot Rademachersmedjorna och har stora glasfönster. Vid tidningens besök pågår arbeten med innerväggar och tak i hus A.

– Vi håller på att färdigställa taket med alla tätskikt, säger Martin Grönnslett.

Hus B består av den delen av det tidigare Vattenpalatset där simbassängen låg. Den byggnadsminnesmärkta byggnaden genomgår en omfattande renovering och ombyggnation. Arbetet utförs med varsam hand och en byggnadsantikvarie är inkopplad för att se till att inget av den ursprungliga arkitekturen som är värd att bevara förstörs. Till exempel så har träläktaren monterats bort och kommer att sättas tillbaka i ett senare skede.

– Den ska återmonteras i ursprungligt skick, säger arbetsledaren Jarkko Mesimäki.

Det kommer bland annat att byggas en restaurang och studierum i hus B och där simbassängen tidigare var placerad ska högskolans bibliotek ligga. En enorm trappa leder ner i den tidigare simbassängen. Trappstegen är mycket breda och kommer även att fungera som sittplatser.

– Det kommer att vara en plats där eleverna sitter och pluggar. Det kommer att vara internet och grejer på trappstegen, säger Jarkko Mesimäki.

Vid tidningens besök arbetar cirka 30 man i hus B. Det pågående arbetet handlar då mest om brandisolering av taket. Arbeten som återstår att göra handlar bland annat om att lägga mattor och att putsa fasaden.

Hus C ligger där det nu rivna Äventyrsbadet tidigare var placerat. Hus C är en nybyggnad där det mestadels ska finnas lärosalar.

Serneke

Börsnoterade Serneke Group AB är en koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Företaget har huvudkontor i Göteborg. År 2016 var bolaget Sveriges åttonde största byggbolag. Koncernen grundades 2002 av Ola Serneke och har i dag intäkter på omkring fem miljarder kronor och drygt 1 000 anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe

Ämnen du kan följa