Många unga män i EU bor kvar hos föräldrarna

12 augusti 2019 21:08

Majoriteten av unga män i EU bor kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt nyhetssajten Europaportalen , med siffror från unionens statistikbyrå Eurostat som underlag, bor 62 procent av männen i åldersgruppen 20 till 29 år kvar hos någon av eller båda föräldrarna medan samma andel för de unga kvinnorna är 49 procent.

Skillnaderna mellan norra och södra Europa är stora. Föräldrar i de nordiska länderna har lägst andel kvarboende ungdomar. I Sverige var andelarna kvarboende unga män och unga kvinnor 27 respektive 19 procent 2017.

I flera länder med hög andel kvarboende – som Spanien, Italien, Kroatien och Grekland – är arbetslösheten relativt sett högre, liksom andelen unga vuxna som varken söker arbete, utbildar sig eller har praktik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT