Länsstyrelsen: "En väldigt tråkig situation"

Länsstyrelsen kommer att kräva arkeologi vid Mariefredsbygge.

Grannar och Mariefredsbor har vänt sig till länsstyrelsen, med upplysningar och frågor om markarbetet som påbörjats på tomten i korsningen Klostergatan/Strandvägen.

Grannar och Mariefredsbor har vänt sig till länsstyrelsen, med upplysningar och frågor om markarbetet som påbörjats på tomten i korsningen Klostergatan/Strandvägen.

Foto: Camilla Lillsebbas

Mariefred2019-10-18 16:11

I september sattes skopan i marken vid Klostergatan/Strandvägen, och det översta jordlagret schaktades av och fraktades bort. Grannar och Mariefredsbor har därefter hört av sig till länsstyrelsen med upplysningar och frågor.

– Det är ingen som har ansökt om tillstånd för åtgärder enligt kulturmiljölagen, så vi har inte känt till det här tidigare. Det är olyckligt. Vi hade velat att arkeologer undersökte området först, säger Urban Mattson, antikvarie och arkeolog vid länsstyrelsen.

Han understryker att det är rester från Mariefred från medeltiden och framåt som finns i området som klassas som en fornlämning.

– Tomten ligger dessutom nära det äldre klostret så det är möjligt att det kan finnas lämningar även efter det.

Vid tidigare renoveringar av Gripsholms värdshus hittades klostrets murar. Även när hembygdsföreningen för ett par år sedan skulle ordna med fundament till ett staket stöttes muren på, har tidningen tidigare berättat.

Urban Mattsson har upplyst Jakobsliljan om att inget mer får ske på fastigheten innan bolaget har beviljats tillstånd. En ansökan om tillstånd har lämnats in, och handläggs just nu.

– Det kommer att krävas arkeologi, det kan jag säga. Hur snabbt det kan göras beror på hur mycket företagen som jobbar med det har att göra.

Schaktmassorna finns kvar och kan komma att undersökas, även de.

– Men en utgrävning görs tidsmässigt, lager för lager, för att få det arkeologiska sammanhanget för platsen. Nu har man förstört den möjligheten. Det här är en väldigt tråkig situation.

Karta: Callanderska gården, hembygdsföreningen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!