Mer rörligt pris med nya elnätsavgifter

Din elräkning kan bli dyrare, men också billigare.

Mindre fasta elnätsavgifter och mer rörligt, lär bli konsekvensen när nya bindande regler gentemot elbolagen kommer nästa år.

Syftet: Att använda de allt mer ansträngda näten smartare.

22 september 2019 12:36

Sverige har ingen brist på el, med undantag för en del extremkalla vinterdagar då läget kan bli ansträngt. Tvärtom, sammantaget exporterar Sverige el till utlandet.

Den kapacitetsproblematik som lyfts det senaste året handlar om att det på vissa håll har blivit trångt i kablarna, speciellt kring de större städerna. En stor del av orsaken ligger i att Svenska Kraftnät inte byggt ut de stora elmotorvägarna i landet i tillräcklig utsträckning, enligt Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (EI).

Det är ett reellt problem på vissa ställen.

Smartare användning

Men utöver att bygga ut näten finns även andra vägar att gå, att använda elnätet smartare. Så kallade effekttariffer är det nya i elvärlden. Vissa nätbolag har det redan, de stora är på gång. Pådrivande är EI.

Det kommer att komma bindande regler, säger Anne Vadasz Nilsson.

Med effekttariffer kan man styra kunderna att använda el på tider när näten är mindre belastade såsom kvällar och nätter. Att köra diskmaskin, dammsugaren, alla lampor och ladda elbilen samtidigt kommer att bli dyrare, speciellt om det sker när alla andra tankar el.

EI kommer inte att detaljreglera hur elnätsbolagen ska utforma sina prislistor. Och exakt hur reglerna ska se ut är inte klart.

Men vi vill att alla ser över sin tariffstruktur så att vi bättre kan använda befintliga resurser, säger Anne Vadasz Nilsson.

På gång

Vattenfall Eldistribution står i startgroparna:

"I dagsläget finns inget beslut om tidpunkt för införandet av en sådan tariff, eller några detaljer kring hur tariffen ska se ut", skriver Eva Vitell, kund- och marknadschef för Vattenfall Eldistribution i ett mejlsvar till TT.

Tanken är mer flexibilitet i användandet av elen. Och större andel rörligt pris på elnätsfakturan, vilket kan styra konsumenterna att använda mindre el när topparna är som högst, ungefär som trängselskatt på vägarna. Konsumenten får då betala för effekttopparna och i mindre utsträckning för den totalt använda elen i nätet.

"Generellt innebär en effekttariff att kunden tydligare betalar för den kapacitet som man utnyttjar i elnätet, och en sådan tariff bidrar därför till ett mer effektivt utnyttjande av elnätet", skriver Eva Vitell.

Fakta: Elprisets två delar

Som konsument betalar man dels för själva elen, dels för användandet av elkabeln som transporterar strömmen.

Elen kan man välja att köpa av vilken leverantör som helst. Elnätet är ett naturligt monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Den kapacitetsbrist det talats om, speciellt från elbranschen, handlar om att elnäten på vissa håll inte räcker till, det blir för trångt i kablarna.

Genom att förmå kunderna att sprida ut elanvändningen över dygnet kan ledig kapacitet utnyttjas bättre. Styrmedlet blir effekttariffer eller liknande, där kunden betalar mer för att använda el vid tidpunkter av hög belastning på nätet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT