Mera kulturmyller i Munktellstaden

Brexit och teater, musiker och politiker, kulturchefer och clowner. På Folk och kulturs tredje dag fortsatte myllret av diskussioner, föredrag, samtal och kulturyttringar i Munktellstaden.

8 februari 2019 19:15

Pia Lundberg, Sveriges kulturråd i London, berättade om den stora oro kultursektorn känner inför Storbritanniens utträde ur EU.

Alla undersökningar som gjorts har visat att minst 90 procent av kulturaktörerna är helt emot Brexit. Främst bekymrar man sig över hur den fria rörligheten kommer att påverka kulturutbytet med övriga Europa, men ingen vet heller hur det blir med de stödsystem som den brittiska kultursfären hittills tagit del av.

– Det är bara sju veckor kvar och ännu är inte ens de mest basala frågorna lösta, än mindre detaljerna som till exempel hur kulturen påverkas.

Redan nu har en rad svensk-brittiska samarbeten inom film och tv satts på paus.

– Det är svårt att se att det finns något positivt för kulturen att hämta i Brexit. Istället handlar diskussionen om hur effekterna kan lindras.

En lång rad rikspolitiker studsade ned i Eskilstuna under fredagen, på plats fanns bland andra centerns partiledare Annie Lööf, men också liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström som oroade sig över den instrumentella syn på kulturen som hon tycker präglar den svenska debatten i högre grad än den europeiska:

– Kulturen framställs som bra för allt från hälsan till arbetslivet. Det skrämmer mig. Kulturen har ett värde i sig - och den är på blodigt allvar.

Hanna Stjärne, VD på Sveriges Television, hördes lovorda satsningen på programmet "Hemma hos arkitekten" medan magasinet Axess bjudit in till samtal på temat "Konsten och friheten - ett problemäktenskap?" med undertexten att beroendet av kulturstöd kan inverka hämmande på den konstnärliga friheten. Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand pekade på att den konstnär som vågar stå helt fri kan få betala ett mycket högt pris, som till exempel Lars Vilks.

– Men också en samtalsaktivist som Stina Oscarson har fått känna på hur det är att göra sånt som varken är marknads- eller politikeranpassat då hon lät en företrädare för SD delta i en paneldebatt.

Författaren Torbjörn Elensky framhöll att hans intryck av konstnärer och kulturarbetare är att de inte är lika vänsterorienterade som kultursidorna.

– Många är helt opolitiska, eller borgerliga, menade Elensky som också ansåg att svensk kulturbevakning missar åtskilligt av svensk kultur och tog Stockholms årliga orgelfestival som exempel.

– Trots att Stockholm är en av världens största orgelstäder och det kommer folk från hela Europa för att delta - så skrivs ingenting.

I en annan ände av konventet lärde sig 31 kvinnor och 6 män hur man bäst bär sig åt för att tyda kroppsspråk och hantera härskartekniker och i ytterligare en annan del hölls seminarium om hur interaktiv teater kan få oss att våga berätta om och förstå oss själva bättre.

Och den som behövde en paus från samhällsfrågor och sköna konster kunde botanisera i de obligatoriska utställningsskålarna med karameller - Norrbottensteaterns sugvänliga med mintsmak i svart pappershölje var inte dumma!

Eller söka sig till restaurangen Västra porten i Stiga arena där köket mött invasionen av kulturfolk med att enbart göra vegetariska mackor. En satsning som tillsammans med de veganorienterade wrapsen visat sig vara helt rätt.

– Man märker att de har koll på trenderna, konstaterades från andra sidan den blanka serveringsdisken:

– Alla ville ha av haloumigrytan!

Folk och kultur

Kulturpolitiskt konvent som samlar konstnärer, kulturarbetare, kulturbyråkrater och kulturpolitiker från hela landet. 2019 års konvent är det andra i ordningen. Det första ägde rum 2018, också det i Munktellstaden i Eskilstuna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Axelsson