MP vill ställa miljökrav på nybyggnation

Miljöpartiet, med Nicklas Adamsson i spetsen, är kritiska till att kommunen inte ställer tydliga miljökrav vid markaffärer.

2 april 2020 19:12

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde klubbades ett markanvisningsavtal med Tegelstaden bygg, med tomtmark på Söder. Miljöpartiet har skrivit en kommentar till beslutet, med anledning av att de har en ersättarplats i KS och därmed inte kan reservera sig.

Generellt är de positiva till att man förtätar staden vid nybyggnation, istället för att till exempel bygga på odlingsbar åkermark.

– Vi är kritiska till att kommunen inte ställer tydliga miljökrav när den här typen av marktilldelning görs. Vi har i såväl våra budgetförslag de senaste åren som i en motion till kommunen, drivit frågan om att ta fram ett policydokument med mycket tydligare miljökrav när det gäller byggnation som uppförs på mark som kommunen bland annat överlåter till olika byggföretag, skriver Nicklas Adamsson (MP) i ett pressmeddelande.

Han förklarar att det på andra håll i Sverige finns kommuner som ställer krav på mer miljövänlig byggnation, med hus i trä. Enligt Adamsson har det i alla fall varit en positiv diskussion i och med motionen om klimatsmart byggande.

– I Katrineholm slår man sig gärna för bröstet och vill på många sätt vara en kommun i framkant. Men när det gäller att styra utvecklingen i en mer miljövänlig riktning med de verktyg och medel man faktiskt har till sitt förfogande, avstår man detta. 

Liksom övriga oppositionspartier är Miljöpartiet också kritiska till hanteringen av markanvisningsavtalet, vars handlingar som dök upp i sista stund innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud