Nej till rullstolsgungor – skaderisken avskräcker

Rullstolsgungor är inget att leka med. Det bedömer kommunstyrelsen, som till skydd för rullstolsburnas säkerhet vill kasta ett förslag från Miljöpartiet i papperskorgen.

8 mars 2019 11:00

Det var Ylva G Karlsson, MP:s förra gruppledare, som med en motion till fullmäktige föreslog att kommunen skulle undersöka möjligheten att investera i en eller flera rullstolsgungor.

Redskapet skulle vara till glädje för barn och vuxna som på grund av sitt funktionshinder stängs ute från många lekar.

Förslaget väcktes inför upprustningen av Sveaparken. Men också andra lekplatser i kommunen skulle lämpa sig för rullstolsgungor, tyckte Karlsson.

Det tycker inte service- och tekniknämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen, som har utrett frågan.

De anser att gungorna är farliga.

Kommunen har redan provat en rullstolsgunga, påpekar de. Redan när den invigdes i Stadsparken våren 2014 upptäcktes stora säkerhetsbrister. Den som använde gungan riskerade bland annat att fastna med hela eller delar av kroppen och skada sig allvarligt.

Gungan monterades skyndsamt ner.

När motionen utreddes kontaktades andra kommuner som använder rullstolsgungor. De ska ha bekräftat riskerna och informerat att gungorna bara används under tillsyn. Annars är de låsta.

I kommunstyrelsens underlag till fullmäktige framhålls att det finns alternativ till rullstolsgungor, bland annat karuseller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising