Nu ska olyckskorsningen byggas om till rondell

Nu är det klart att olycksdrabbade Scaniakorset ska byggas om till rondell.

– Den är efterlängtad, säger Johnny Ljung som är infrastrukturchef på Katrineholms kommun.

29 mars 2019 18:30

Planen är att rondellen, eller cirkulationsplatsen som det egentligen heter, ska stå klar under 2020. Notan på tio miljoner kronor kommer de två väghållarna, Trafikverket och Katrineholms kommun, att dela på.

– Det har varit många olyckor i korsningen och både polis och räddningstjänst har önskat en ombyggnad, säger Johan Ekstrand som är projektledare på Katrineholms kommuns Infrastrukturavdelning.

Ombyggnaden kommer att ske i Trafikverkets regi men Katrineholms kommun kommer att få vara med och ha synpunkter och besluta om cirkulationsplatsen.

I Scaniakorset möts trafikanter på väg 52, som Trafikverket är väghållare av, med trafikanter som kommer från Värmbolsvägen och Högmossevägen, vilka Katrineholms kommun är väghållare av.

Senast den 23 februari var det en olycka med två bilar inblandade i Scaniakorset. Enligt räddningstjänsten berodde olyckan på att en bilförare hade missat väjningsplikten i korsningen. Vid det tillfället fördes en person till sjukhus. Scaniakorsningen och dess olyckor har länge varit en följetong i lokalpressen, och på Katrineholms-Kurirens Facebooksida har debatten om den olycksdrabbade korsningen varit intensiv. Många har efterlyst just en rondell, eller trafikljus.

Redan när det 2003 gjordes en förstudie av riksväg 52 pekades korsningen ut som ett problem på vägen och att en cirkulationsplats skulle vara en lämplig åtgärd. Den så kallade banansvängen byggdes och avsmalningar har gjorts på Oppundavägen. Men olyckor har fortsatt att ske vid Scaniakorset.

– Att det är klart att det blir en cirkulationsplats är jättepositivt, säger Johan Ekstrand.

Ombyggnaden i Trafikverkets regi är beräknad att starta och bli färdig under 2020.

Om cirkulationsplatser

Placeras i vägkorsningar och definieras som en cirkelformad väg kring ett nav. Rondellen är egentligen bara navet.

Det var den franska arkitekten Eugène Hénard (1849–1923) som hade idén som har lagt grunden till cirkulationsplatsen.

1909 byggdes den första cirkulationsplatsen i Letchworth Garden City i Storbritannien.

2000-talet har gett en cirkulationsplatsboom i världen. År 1997 fanns det 30 000-40 000 cirkulationsplatser, år 2013 fanns omkring 60 000 cirkulationsplatser varav hälften i Frankrike.

Källa: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Ekdahl