Efter larm om hemlöshet: Boende klart för nästan alla ensamkommande

Tack vare flera donationer har boendesituationen löst sig för nästan alla ensamkommande i Nyköping som omfattas av gymnasielagen.

Flera har också fått uppehållstillstånd efter att nya gymnasielagen trädde i kraft.

13 december 2018 09:05

– Vi har hittat boende åt så gott som alla. 21 ungdomar bor hos frivilliga och 23 har hyreskontrakt i olika former, säger Catharina Rehnström, ordförande i föreningen Livboj 18 som arbetar för att ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen ska ha någonstans att bo.

I en serie artiklar berättade SN under hösten om situationen för flera av de ensamkommande ungdomarna som omfattas av nya gymnasielagen. Flera av dem hade fallit mellan stolarna på sin 18-årsdag och hamnat i hemlöshet då varken Nyköpings kommun eller Migrationsverket ville ta ansvar för ungdomarnas boendesituation, trots att de studerade på Nyköpings gymnasium.

Catharina Rehnström tror att höstens rapportering bidrog till att flera hyresvärdar och privata donatorer hörde av sig.

– I och med att vi har blivit kända hörde flera hyresvärdar av sig och har hjälpt oss hitta lösningar för några av ungdomarna. Med hjälp av donationerna kan vi stå för hyran.

Cirka 50 ungdomar omfattas av gymnasielagen på Nyköpings gymnasium och när SN skrev om nya gymnasielagen i oktober var 15 av 53 hemlösa, medan 38 bodde tillfälligt och gratis hos privatpersoner.

– Det finns fortfarande några enstaka som flyttar runt hos kompisar men vi har koll på dem.

Den senaste tiden har media uppmärksammat att flera ensamkommande ungdomar rekryterats av kriminella gäng för att sälja droger. Men enligt Catharina Rehnström har varken föreningen eller polisen några indikationer på den typen av rekrytering har skett i Nyköping.

Däremot har några av ungdomarna blivit erbjudna droger, och även tagit emot, och därefter blivit skyldiga personer pengar - vilket skulle kunna vara en väg in i narkotikarelaterad kriminalitet.

20 av ungdomarna som omfattas av gymnasielagen har även fått uppehållstillstånd enligt lagen. Det innebär att kommunen måste ta ansvar enligt socialtjänstlagen.

– Några av de som fått uppehållstillstånd behöver massor av hjälp, där behöver samhället inrätta en funktion. De här ungdomarna vet exempelvis inte att de har rätt till försörjningsstöd, eller hur man söker det utan det hänger på oss vuxna. Men det är skönt att det reder sig för en del.

Orättvis fördelning av bidrag

Nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli.

Ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna hade till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Nyköpings kommun fick ett tillfälligt kommunalt bidrag av staten för de 55 ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Nyköping, och som saknar bostad och försörjning. Det tillfälliga bidraget motsvarar cirka 50 000 kronor per person i målgruppen under 2017 och ytterligare 25 000 under 2018.

Det handlade om drygt 2.6 miljoner kronor för 2017 och ytterligare 2 miljoner kronor för 2018.

Pengarna gick dock bara till en handfull ungdomar.

Varken Urban Granström eller Gabriel Billing, enhetschef på social omsorg, gav någon rimlig förklaring på den orättvisa fördelningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Palmqvist