Fortsatt svårt att få tag i en bostad

Det finns för få bostäder och treårsprognosen ser inte bättre ut. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.

15 maj 2019 19:00

I majoriteten av Sveriges kommuner råder det stor brist på bostäder. Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa är inga undantag. I Boverkets enkät uppger dessutom de fyra kommunerna att om tre år så kommer det fortfarande att vara brist på bostäder. Kommunerna uppger i enkäten att det är de höga produktionskostnaderna av bostäder som hämmar byggandet.

– ­­Det är 25 år av undermålig bostadspolitik som har lett till den här situationen. Det har byggts för lite och det som har byggts har blivit för dyrt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

I Nyköping förväntas 423 bostäder i form av flerbostadshus att byggas under 2019, i Gnesta 113, i Trosa 220 och i Oxelösund förväntas blygsamma sex stycken bostäder att byggas. I Boverkets enkät pekar det mot att bristen på hyresrätter är en stor del av problemet.

– Den generella bostadsbristen drabbar främst grupper som ungdomar, äldre, nyanlända och låginkomsttagare. De har inte kötiden, pengarna eller kontakterna, säger Martin Hofverberg. Martin Hofverberg menar att staten måste stärka sin roll på bostadsmarknaden men att kommunerna ändå har möjligheter att påverka bostadsmarknaden.

– Det kommunerna kan göra är bland annat att använda sig av sitt allmännyttiga bostadsbolag. De kan till exempel ha speciella ungdomsköer till mindre bostäder och sänka eller ta bort inkomstkraven, säger han och fortsätter:

­– Kommunerna måste också börja våga detaljplanera mer mark och tänka mer långsiktigt. I dagsläget detaljplanerar många kommuner bara marken för nästa projekt.

Boverkets bostadsmarknadsenkät

De 290 kommunerna i Sverige får själva fylla i enkäten som skickas ut varje år. I år uppgav 16 % av kommunerna har balans på bostadsmarknaden. 83 % har bostadsbrist och resterande procent har ett överskott. Det betyder att det bara är fyra kommuner i Sverige som har ett överskott av bostäder och det är Eda och Hagfors i Värmland, Nordanstig i Hälsingland och Ånge i Västernorrland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Nordin