Omstridd rektor axlar ledarskapet för Nyköpings gymnasium

Peter Ekedahl har utsetts till rektor för Nyköpings gymnasium. – Mina kompetenser är väl anpassade till de utmaningar jag kommer att möta, säger han.

24 november 2017 21:50

Nyköpings gymnasium – stadens största gymnasieskola, i vilken fyra olika skolor är på väg att göras om till en enhet – har blivit med rektor.

Efter en rekryteringsprocess som har pågått under hösten har valet fallit på norrköpingsbon Peter Ekedahl, som kommer att tillträda sin tjänst den 29 januari.

Peter Ekedahl lämnar i och med det sin tjänst som enhetschef på Migrationsverket i Nyköping, där han har jobbat sedan ett år tillbaka. Dessförinnan har han arbetat inom skolans värld, bland annat som rektor på Plusgymnasiet i Norrköping.

– Jag började jobba inom skolan 2011, men då som lärare. Och sedan dess har jag jobbat på såväl kommunala som privata skolor, säger Peter Ekedahl.

Vad beträffar sin nya yrkesroll tror Peter Ekedahl att hans kompetenser är väl anpassade till de utmaningar som han kommer att möta som rektor för Nyköpings gymnasium.

– Den stora utmaningen kommer förmodligen att bli, i och med att fyra gymnasieskolor ska bli en, att skolan ska arbeta på ett enhetligt sätt. Men jag har jobbat mycket med kvalitetsarbete, tydliga ramar och kollegialt lärande, så jag känner mig väl förberedd, säger Peter Ekedahl.

Under rekryteringsprocessen har skolmedarbetare och fackliga representanter medverkat tillsammans med skolledare vid intervjuer av olika kandidater. Alla inblandade ska ha ställt sig bakom beslutet att utse Peter Ekedahl.

Kritik har dock tidigare riktats mot Peter Ekedahl, under hans tid som rektor på Plusgymnasiet.

Norrköpings Tidningar rapporterade 2014 att lärare på Plusgymnasiet inte vågade ge luft åt åsikter som möjligtvis kunde reta upp rektorn. Och i ett brev till tidningen, undertecknat en grupp elever på skolan, hävdades det att Peter Ekedahl brukade skälla ut personalen i skolkorridorerna. Norrköpings Tidningar beskrev skolsituationen som ett "skräckvälde".

Peter Ekedahl säger att anklagelserna kommer sig av att han var tvungen att fatta en del impopulära beslut när jag han steg på tjänsten på Plusgymnasiet.

– När jag kom dit var det en väldigt ansträngd situation på skolan, det var många saker som inte funkade. Därför var jag tvungen att ställa en del ganska tuffa krav på personalen, som jag genomförde på uppdrag av mina arbetsgivare. Dessutom var det några i personalen som inte hade tillräcklig kompetens som fick sluta, och det var vissa som valde att sluta på grund av att de inte var nöjda med Plusgymnasiet som arbetsgivare, säger Peter Ekedahl.

Uppgifterna som lyftes fram av Norrköpings Tidningar menar han till större del var felaktiga.

– Det var några tidigare medarbetare som gick till tidningen och uttryckte sitt missnöje där, och enligt min synvinkel så stämde inte informationen. Jag har aldrig skrikit på personalen i korridorerna. Och det kan vara värt att nämna att när jag slutade som rektor så låg jag högt över genomsnittet på Academedias ledarskapsindex än andra rektorer inom koncernen, säger Peter Ekedahl.

Nyköpings gymnasium

Det nya campusområdet planerar stå färdigt under sommaren 2018.

De gymnasieenheter som omfattas av sammanslagningen är: Tessingymnasiet, Gripengymnasiet, Skavstagymnasiet och Nyköpings introduktionsprogram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Bornlid Lesseur