SD kritiserar beslut om Carlgrens uppsägning: "Det finns oklarheter"

Sverigedemokraterna sällar sig till kritikerna av hanteringen av Erik Carlgrens uppsägning.

14 februari 2019 07:30

Beslutet att låta kommundirektör Erik Carlgren sluta med en ersättning på 20 månadslöner har mött kritik från flera håll. Överenskommelsen skrevs under av kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Beslutet var en del i den överenskommelse som gjordes mellan S, C och MP när de tog över styret i Nyköping. Oppositionsrådet Anna af Sillén (M) informerades om vad som var på gång före jul.

Flera partier är kritiska till hanteringen. Sverigedemokraterna anser inte att beslutet att låta Erik Carlgren sluta var brådskande. Det borde därmed inte ha fattats på delegation av Urban Granström, utan av hela kommunstyrelsen gemensamt, skriver partiet i ett särskilt yttrande.

M, KD och L är också kritiska till hanteringen av Erik Carlgrens uppsägning och anser att delegationsordningen bör revideras.

– Vi instämmer i att det finns oklarheter i hur delegationsordningen ska tillämpas, säger Malin Karlsson (SD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa