Slaskväder – men grundvattnet är fortsatt lågt

Snösmockor och slask, men det räcker inte för grundvattennivån.

– Det behöver komma stora mängder nederbörd under februari och mars om det ska ge effekt, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning.

8 februari 2019 08:56

Grundvattennivåerna ligger fortfarande under det normala i stora delar av Svealand. I de små vattenmagasinen, till exempel egna brunnar, är vattennivåerna långt under det normala i Sörmland. I de större vattenmagasinen ligger nivån också under det normala, om än inte lika mycket.

– Det har helt enkelt inte kommit tillräckligt med nederbörd under vintern, säger Fredrik Theolin.

De kommande dagarnas plusgrader kan dock bli positivt för grundvattennivån.

– Blir det så pass varmt att tjälen går ur kommer det gynna grundvattnet. Så länge det är tjäle tar processen för vattnet att rinna ner till magasinen väldigt långt tid, säger Fredrik Theolin.

I Nyköpings kommun gäller fortfarande det bevattningsförbud som utfärdades den 29 maj 2018.

– Vi har ju bibehållit bevattningsförbudet och det har visat effekt, speciellt i slutet av sommaren då folk var sparsamma med vattnet, säger Kurt Boström på Nyköping vatten.

Trots låga vattennivåer i Yngaren och i andra grundvattenmagasin så är Kurt Boström ändå hoppfull inför de närmsta månaderna.

– Det är ingen panik just nu, säger han.

– Läget såg ungefär likadant ut förra året. Då lyckades vi återhämta oss 95 % och det hoppas vi kunna göra i år igen. Det är brist på nederbörd under den varma perioden som kan bli ett problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Nordin

Ämnen du kan följa