Stora förändringar på gång vid Pål Jungs Hage

Pål Jungs Hage köpcentrum står inför flera förändringar. Handelsområdet ska byggas om och de tomma butiksytorna ska byggas bort. Den sista pusselbiten läggs nästa vår då en ny butik flyttar in.

4 april 2019 06:11

Att det skulle ske förändringar kring köpcentrumet har varit på gång ända sedan fastigheten sålde i juli 2016.

Då köptes Pål Jungs Hage av Fastighets AB Regio (ett bolag som majoritetsägs av Tredje AP-fonden) och en ambition från den nya ägaren har varit att bygga bort galleriagången.

– Den var inte riktigt rätt tänkt från början. Det här har vi knåpat med ett tag och nu är vi i mål och har satt i gång fysisk byggnation, säger Jan-Christer Nilsson, ansvarig för Pål Jungs Hage.

Flera butikslokaler har gapat tomma längs galleriagången och fastighetsbolaget har nu påbörjat en rejäl ombyggnation.

Samtliga större butiker, som Intersport, Arken Zoo och Lekia kommer att få egna entréer från parkeringsplatsen, genom att man vänder på butiksytorna.

– Det blir ett tydligare koncept. Det blir genomgående butiker med entréer på framsidan och godsmottagning och personalutrymmen på baksidan, säger Jan-Christer Nilsson.

En mindre galleriadel kommer dock att finnas kvar vid entrén till City Gross dit ett antal butiker ska flytta.

Jan-Christer Nilsson beskriver det hela som ett stort projekt och han räknar med att de största förändringarna är färdiga lagom till hösten.

– Det blir ungefär lika många butiker som i dag men alla vakanser som har funnits kommer att vara borta när vi är helt färdiga, det känns väldigt bra.

För ytterligare en förändring är på gång. Den dröjer däremot till våren 2020 då en ny butik ska flytta in en av lokalerna som man nu gör plats för.

I Nyköpingsgrupper på Facebook har bland annat lågprisvaruhuset Dollar Store omnämnts som den nya hyresgästen i området.

SN har sökt representanter för butikskedjan utan framgång och Jan-Christer Nilsson vill inte bekräfta något kring nyetableringen i nuläget.

– Det ber jag att få återkomma kring. Men när den butiken är på plats så finns det inga tomma lokaler kvar.

Förutom de befintliga lokalerna har fastighetsägaren även byggrätter på 10 000 kvadratmeter i området och planer på expansion smids.

– Där har vi ett antal pågående dialoger, men det är fortfarande i ett väldigt tidigt skede, säger Jan-Christer Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Johannesson

Ämnen du kan följa